ตัวอย่างการตัดด้วยเลเซอร์แบบท่อและท่อ

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา