ตัวอย่างการตัดด้วยเลเซอร์แผ่นโลหะ

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา