Motosikl / ATV / UTV çarçuwalary üçin lazer turba kesiji maşyn

Motosikl / ATV / UTV çarçuwalary üçin lazer turba kesiji maşyn

ATV / Motosikl adatça Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Günorta Afrikada, Angliýada we Kanadanyň, Hindistanyň we ABŞ-nyň käbir böleklerinde dört tigirli diýilýär.Çaltlygy we ýeňil aýak yzy sebäpli sportda giňden ulanylýar.

utv üçin lazer kesiji maşyn

Dynç alyş we sport üçin ýol tigirleriniň we ATV-leriň (All-Terrain Ulaglary) öndürilmegi hökmünde önümçiligiň umumy mukdary köp, ýöne ýekeje partiýa az we çalt üýtgeýär.Çarçuwalaryň, jisimleriň, dwigatelleriň we mehaniki komponentleriň köp görnüşi bar we köplenç her böleginiň birnäçe ýüz bölegi işlemeli.Önümleriň gaty köpdügine garamazdan hil derejesi we gowşuryş möhletleri berjaý edilmelidir.

süýümli turba lazer kesiji

Moto öndürýänlere çözgütimiz:

Tehnologiýa maýa goýmak, hil derejesini ýokary saklamak bilen hatda gaty kiçi partiýalary çalt öndürmek üçin iň ýokary çeýeligi we netijeliligi kepillendirýär.

Gowulaşdyrmak prosesiniň esasy elementi takyk işlemegi, uýgunlaşmagy, gaýtalanmagy we ýokary önümçilik derejesini kepillendirip bilýän köpugurly ulgamlaryň kabul edilmegi boldy:

Awtomatiki bukja ýükleýji bilen lazer turbasyny kesýän maşynP2060Açarçuwalary we beýleki köp bölekleri çeýe we çalt ýasamak üçin täze önümleri ösdürmek we lazer bilen kesilen turba profillerini ulanmak üçin ulanylýar.

turba lazer kesiji maşynyň bahasy

 

 


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň