Bazar tory - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.

Bazar tory

Altyn lazer global hyzmatdaşlyk ulgamy

Çykdajylydygyny subut etmäge borçlandyMetal lazer kesiji maşynweKebşirleýji maşynAdaty pudagyň ösüşine ýolbaşçylyk etmek we öňe sürmek üçin 100-den gowrak dürli ýurtda we sebitde satuw we hyzmat torlaryny döretdik.

Marketing

18 ýyldan gowrak ösüş, altyn lazer bazarda gowy abraý gazandyrýar, lazer kesýän maşynymyzy ulanýan 120-den gowrak dürli ýurt we etrap müşderisi.

Ösüş

“Altyn lazer” lazer kesýän maşynlary ösdürmekde 100-e golaý şahadatnama we patent hukugyna eýe.

Önümçilik

Materiallary satyn almakdan, önümçiligi we gaýtadan işleýiş barlagyndan we müşderiniň tarapyna gowy hilli enjamy üpjün edýän ýüklemezden ozal soňky barlagdan önümçilik hiline gözegçilik ulgamy.

.Yllar
2005-nji ýyldan bäri
+
60 gözleg we barlag
IŞLERI OF No.OK
GYSGAÇA METERLER
Zawod gurluşygy
ABŞ dollary
2019-njy ýylda satylýar

Müşderiler näme diýýär?

"Lazer kesýän maşyny tapmaga kömek edeniňiz üçin sag boluň, hili hem gowy."

- KELLY MURRY
 

"Tehniki, meseläni çözmek üçin bize onlaýn ýol görkezmek üçin gaty sabyrly".

- JEREMI LARSON
 

"Hytaýda meşhur marka, hil, biz halaýarys!"

- ERIC HART
 

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň