Altyn lazer - lazer turbalaryny kesýän maşyn, süýümli lazer kesiji maşyn
Mega seriýaly turba lazer kesiji maşyn
Dürli metal turbalary gaýtadan işlemek liniýasy üçin turba lazer kesiji maşyny özleşdirýäris
Powerokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn

Iň oňat süýümli lazer kesiji maşyn çözgüdini tapyň
Metal önümçilik pudagyňyzda

Senagatyň metal lazer kesiji çözgüdini indi al!

Taslamalaryňyzy täzeden işlemek üçin süýümli lazer kesiji maşyn zawody.

Markaňyz üçin süýümli lazer kesiji maşyn gerek bolsa ýa-da taslamalaryňyz üçin süýümli lazer kesiji maşyn gerek bolsa, “Altyn lazer” hemişe dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.

Hytaýda öňdebaryjy lazer kesiji maşyn öndürijisi hökmünde.Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn, CE-ni tassyklaýar ýa-da ondan ýokary |FDA |SGS senagat standartlary

Iň soňky önümler seriýasy

 • Turba we turba lazer kesýän maşyn
 • Metal list lazer kesiji maşyn
 • Metal plastinka we turba lazer kesiji maşyn
 • Robot ýarag 3D lazer kesmek we kebşirleýji maşyn
 • Metal we metal däl lazer kesiji maşyn
 • Kiçijik turba awtomatiki lazer kesiji maşyn
  Kiçijik turba awtomatiki lazer kesiji maşyn

  Kiçijik turba lazer kesiji maşyn - Esasanam kiçi we orta diametrli metal turba we ýeňil turbalar üçin dizaýn

  has giňişleýin gör
 • Dört sany “Çak” turbasy lazer kesýän maşyn
  Dört sany “Çak” turbasy lazer kesýän maşyn

  0 Taýýar turba lazer kesmek çözgüdi - Dört sany çukur turba kesiji gapdal oturdylan düşek gurluşy… Turbanyň lazer kesýän maşynyň agşamlyk dizaýnyna göz ýetiriň Modully düşek gurluşy e ...

  has giňişleýin gör
 • Endokary derejeli akylly CNC lazer turbasyny kesýän maşyn
  Endokary derejeli akylly CNC lazer turbasyny kesýän maşyn

  Endokary derejeli akylly CNC lazer turbalary kesýän maşyn Esasanam ýokary takyk kesilen turbalar we turbalar üçin ... Dürli şekilli metal turba we metal turbalar lazer kesilen kostýum ...

  has giňişleýin gör
 • 3D 5Axis süýümli lazer turbasy kesiji maşyn - derejeli kesiş lazeri
  3D 5Axis süýümli lazer turbasy kesiji maşyn - derejeli kesiş lazeri

  3D 5axis süýümli lazer turbalaryny kesýän maşyn - turba kesmek üçin Rotary 3D lazer kesiji kellesi bilen ... Demir turbalarda dürli şekilli çukur kesilen kostýum, turbanyň daşky diametri c ...

  has giňişleýin gör
 • Kiçijik süýümli lazer kesiji maşyn doly ýapyk gapak
  Kiçijik süýümli lazer kesiji maşyn doly ýapyk gapak

  Awtobus dolandyryjysy bilen kiçijik süýümli lazer kesiji maşyn… FScut 8000, EtherCAT awtobus tehnologiýasy, awtobus ulgamy res ... esasynda işlenip düzülen ýokary güýçli awtobus ulgamy.

  has giňişleýin gör
 • Preokary takyk süýümli lazer kesiji maşyn çyzykly motor görnüşi
  Preokary takyk süýümli lazer kesiji maşyn çyzykly motor görnüşi

  Speedokary tizlikli we ýokary takyklykly süýümli lazer kesiji maşyn, çyzykly motorly C06 (GF-6060) süýümli lazer kesiji maşyn esasan ýokary tizlikli we ýokary takyk işlemek üçin ...

  has giňişleýin gör
 • Powerokary güýçli lazer kesiji maşyn 12KW (12000W) süýümli lazer
  Powerokary güýçli lazer kesiji maşyn 12KW (12000W) süýümli lazer

  Powerokary güýçli lazer kesiji maşyn - lazer radiasiýasynyň howpsuzlygyny goramak: powerokary kuwwatly süýümli lazer kesiji maşynyň lazer güýji 8000W (8kw), 12kw lazer, 15kw lazer, 20kw lazer, 3 ...

  has giňişleýin gör
 • Ounder-orbit görnüşindäki uly süýümli lazer kesiji maşyn
  Ounder-orbit görnüşindäki uly süýümli lazer kesiji maşyn

  Uly süýümli lazer kesiji maşyn Orerdäki orbital lazer kesiji maşyn görnüşi, agşamlyk uly metal örtük meýdanyny üpjün edýär.Saýlamak üçin 3,5m * 16m we 3,5m * 24m lazer kesiş meýdany.Pikir alýarys ...

  has giňişleýin gör
 • toplumlaýyn dolandyryş paneli sahypasy we turba lazer kesiji maşyn
  toplumlaýyn dolandyryş paneli sahypasy we turba lazer kesiji maşyn

  Toplumlaýyn metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn E3t & E6t altyn lazer, E3t, E6t list metal we turba integrirlenen süýümli lazer kesiji maşyn ...

  has giňişleýin gör
 • Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn
  Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn

  Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn E3t plus & E6t plus Altyn lazer, E3t plyus, E6t goşmaça metal we turba integral süýüm la ...

  has giňişleýin gör
 • Doly ýapyk palet çalşyjy süýümli lazer turbasy we list kesýän maşyn
  Doly ýapyk palet çalşyjy süýümli lazer turbasy we list kesýän maşyn

  Doly ýapyk alyş-çalyş stoly süýümli lazer turbasy we metal örtük kesiji maşynyň modeli görnüşi: GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT Bu süýümli lazer kesiji maşyn doly ...

  has giňişleýin gör
 • Metapyk dizaýn metal list we turba lazer kesiji maşyn
  Metapyk dizaýn metal list we turba lazer kesiji maşyn

  Metal list we turba lazer kesiji maşyn Dural funksiýa, metal list we turba kesmek üçin süýümli lazer kesiji maşyn.Çalyşma iş stoly, kesiş meýdany standart w ...

  has giňişleýin gör
 • Robot lazer kesiji maşyn öýjügi
  Robot lazer kesiji maşyn öýjügi

  Awtomatiki ätiýaçlyk şaýlary konweýer liniýasy bilen 3D robot lazer kesiji maşyn öýjügi.Başlalyň!Robot lazer kesiji maşyn öýjüginiň iň esasy pursaty ...

  has giňişleýin gör
 • El bilen lazer kebşirleýji maşyn
  El bilen lazer kebşirleýji maşyn

  Dürli metal kebşirlemek, kesmek, arassalamak üçin 1 elde lazer kebşirleýiş maşynynyň kostýumyny 3-i täzeläň.Esasanam poslamaýan polatdan kebşirlemek.Waitöne garaşyň, başga näme üçin ...

  has giňişleýin gör
 • Metal örtük we metal turba kesmek üçin köp funksiýaly 3D robot lazer kesiji maşyn
  Metal örtük we metal turba kesmek üçin köp funksiýaly 3D robot lazer kesiji maşyn

  3D robot lazer kesiji maşyn Iki funksiýaly bir maşyn ... Adaty robot lazer kesiji maşyndan tapawutly, bu esasanam kagyz materiallary we şekil turbasy üçin dizaýn ...

  has giňişleýin gör
 • 3D robot ýarag lazer kebşirleýji maşyn
  3D robot ýarag lazer kebşirleýji maşyn

  3D robot ýaragly lazer kebşirleýiş maşyny Lazer bilen kebşirlemek, ownuk kebşirleýiş nokadynyň diametri, dar kebşirleýiş tikişi we ajaýyp kebşirleýiş effektine eýe.Kebşirleýişden soň, bejergä zerurlyk ýok ...

  has giňişleýin gör
 • MDF tagtasy / akril / poslamaýan polat / CS / alýumin üçin Co2 lazer kesiji maşyn
  MDF tagtasy / akril / poslamaýan polat / CS / alýumin üçin Co2 lazer kesiji maşyn

  Metal we metal däl lazer kesiji maşyn GRF-1530 powerokary kuwwatly Germaniýa Rofin CO2RF lazer generatory metal we metal däl materiallary kesýär.Polat berkitme bilen şöhlelendiriji enjam ...

  has giňişleýin gör

Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyny kim ulanýar we indi näme diýýärler

Turbaly lazer kesýän maşyny ulanýan Kanadadan müşderi güwänamasy.

Kanadadaky turba lazer kesiji maşyn

Hawa.takmynan 11 000 sagat we 4 ýyldan gowrak wagt geçensoň, turba lazer kesýän maşynyňyzdan henizem kanagatlanýarys.Lazer kesýän enjamyňyz barada has giňişleýin maglumat gerek bolsa size habar berýärin.Sag boluň.

JenapWinsent Roý - Kanadada
Müşderi bilen pikir alyşma P2060A 3kw turba kesýän maşyn Braziliýada işläp başlaýar

Moreene bir P2060A 3kw turba kesýän maşyn Braziliýada işläp başlaýar

Metal lazer kesiji maşyn öndürijileri - Altyn lazer (Vtop lazer) instalada e produzindo müşderi ýok, efetuei a instalação e treinamento em 6 dias, obrigado Yan Liang Kömekiňiz üçin sag boluň!

Jenap Anderson Ramalho
Italiýa Müşderiniň altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn barada pikirleri

Italiýa-metal list lazer kesiji maşyn

Her niçigem bolsa gutlaýan, maşynlaryňyz owadan!indi seniň bilen bilelikde hemmesini jikme-jik öwrendim, ajaýyp!Hem şu wagt yzymda duran we köp sabyr eden Ming size sag bolsun aýdýaryn

Hanym Arianna
ABŞ-da altyn lazer süýümli lazer kesýän maşynyň müşderiniň pikirleri

ABŞ-da süýümli lazer kesiji maşyn

Maşyn gaty ajaýyp!

Men enjamyň hilinden we hilinden gaty begenýärin.“Altyn lazer” enjamy beýleki markalara garanyňda has owadan.Topar, gören iň gowy maşynlarymyzy ýasaýarsyňyz!

Jenap Raýan

“Altyn lazer” näme üçin global öňdebaryjy marka ynanýar

Özbaşdaklaşdyrmak ukyby:

“Altyn lazer” metal lazer kesiji maşynlary öndürmek üçin güýçli gözleg we gözleg ukybyna eýedir, dürli metal işläp bejermek, ýasamak, gurluş pudagy müşderileri üçin köp sanly süýümli lazer kesiji maşynlaryň çözgüdini hödürleýäris.

18 ýyllyk önümçilik hünärmeni:

Wuhan Golden Laser Co., LTD, lazer maşyn öndürijileri hökmünde 2005-nji ýyldan bäri metal lazer kesiji maşynlary öndürýär, ygtybarly ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edijileri saýlamakda we ýokary hilli metal lazer kesiji maşynlary öndürmekde köp tejribe toplady.Tejribäni gowy ulanmagy üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy.

Hyzmat ukybyndan soň:

“Altyn lazer hyzmaty” topary size iň oňat metal lazer kesiji tehnologiýa goldawy, dürli metal materiallary üçin lazer kesijileriň ulanylyşyna çalt düşünmek üçin doly lazer metal kesiş parametrleri bilen üpjün etmek üçin 24/7 onlaýn bolar.Gapy-gapy goldawy süýümli lazer kesiji gowy ulanylmagyny kepillendirýär.

CE |FDA kepilnamasy:

Dürli ýurduň import islegine, esasanam Euroewro we ABŞ bazaryna bolan islege görä, “Altyn lazer” süýümli lazer kesiji maşyn, önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edýän CE, FDA, SGS şahadatnamasyny alýar.

Süýüm lazer kesýän maşynymyz hakda soraň

“Altyn lazerde” 100-den gowrak görnüşli metal lazer kesiji maşynlary we turba lazerini hödürleýäris
1.5kw-dan 30KW-a çenli dürli lazer güýji bilen kesýän maşynlar, şu gün bizden mugt nyrh soraň!

Habarlar we tendensiýalar

has giňişleýin gör

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň