Altyn lazer - lazer turbalaryny kesýän maşyn, süýümli lazer kesiji maşyn

Iň oňat süýümli lazer kesiji maşyn çözgüdini tapyň
Metal önümçilik senagatynda

Senagatyň metal lazer kesiji çözgüdini indi al!

Taslamalaryňyzy täzeden işlemek üçin süýümli lazer kesiji maşyn zawody.

Markaňyz üçin süýümli lazer kesiji maşyn gerek bolsa ýa-da taslamalaryňyz üçin süýümli lazer kesiji maşyn gerek bolsa, “Altyn lazer” hemişe dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.

Hytaýda öňdebaryjy lazer kesiji maşyn öndürijisi hökmünde.Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn, CE-ni tassyklaýar ýa-da ondan ýokary |FDA |SGS senagat standartlary

Iň soňky önümler seriýasy

 • Turba we turba lazer kesýän maşyn
 • Metal list lazer kesiji maşyn
 • Metal plastinka we turba lazer kesiji maşyn
 • Robot ýarag 3D lazer kesmek we kebşirleýji maşyn
 • Metal we metal däl lazer kesiji maşyn
 • Dört sany “Çak” turbasy lazer kesiji maşyn P35120A
  Dört sany “Çak” turbasy lazer kesiji maşyn P35120A

  0 Taýýar turba lazer kesmek çözgüdi - Dört sany çukur turba kesiji gapdal oturdylan krowat gurluşy ... Turbanyň lazer kesiji maşynyň agşamlyk dizaýnyna göz ýetiriň Modully düşek gurluşy ...

  has giňişleýin gör
 • Adaty süýümli lazer turbasyny kesýän maşyn P2060B
  Adaty süýümli lazer turbasyny kesýän maşyn P2060B

  Adaty CNC süýümli lazer turbasyny kesýän maşyn, metal turba we turba kesmek üçin görnüşi giriziň ... tegelek, inedördül, gönüburçly, üçburçluk, ýumurtga, bil turbasy ýaly dürli şekilli turba we turba üçin kostýum ...

  has giňişleýin gör
 • Lazer turbalary kesýän maşyn, agyr ýük üçin üç sany çak
  Lazer turbalary kesýän maşyn, agyr ýük üçin üç sany çak

  Agyr ýükli lazer turbalaryny kesýän maşyn P35120 Esasanam galyň we uly diametrli turbalary kesmek üçin dizaýn, awtomatiki ýüklemek we göçürip almak ulgamy önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar ...

  has giňişleýin gör
 • Endokary derejeli akylly CNC lazer turba kesýän maşyn P2060A
  Endokary derejeli akylly CNC lazer turba kesýän maşyn P2060A

  Endokary derejeli akylly CNC lazer turbalary kesýän maşyn P2060A Esasanam ýokary takyk kesilen metal turbalar we turbalar üçin ... Dürli şekilli metal turba we metal turbalar lazer kesilen, ...

  has giňişleýin gör
 • Ounder-orbit görnüşindäki uly süýümli lazer kesiji maşyn
  Ounder-orbit görnüşindäki uly süýümli lazer kesiji maşyn

  Uly süýümli lazer kesiji maşyn Orerdäki orbital lazer kesiji maşyn görnüşi, agşamlyk uly metal örtük meýdanyny üpjün edýär.Saýlamak üçin 3m * 12m we 4m * 24m lazer kesiş meýdany.Bu pikiri alýarys ...

  has giňişleýin gör
 • 3000W poslamaýan uglerod polatdan ýasalan süýümli lazer kesiji maşyn
  3000W poslamaýan uglerod polatdan ýasalan süýümli lazer kesiji maşyn

  Süýümli lazer CNC kesiji maşyn GF-1530JH Bu täze nesil süýümli lazer kesiji maşyn, asyl nusgasyna esaslanan täzelenen görnüşi we dürli konfigurasiýalary.Esasan biz ...

  has giňişleýin gör
 • 4000w 6000w 8000w süýümli lazer listini kesýän maşyn
  4000w 6000w 8000w süýümli lazer listini kesýän maşyn

  Berkidilen we alyş-çalyş stoly süýümli lazer kesiji maşynyň aýratynlyklary: GF-JH seriýasy 6000W, 8000W lazer kesiji IPG / nLIGHT lazer generatory we beýleki täsirli hereketlendiriji ulgamlar bilen enjamlaşdyrylan ...

  has giňişleýin gör
 • Ownuk ölçegli kiçi list metal süýümli lazer kesiji maşyn GF-6060
  Ownuk ölçegli kiçi list metal süýümli lazer kesiji maşyn GF-6060

  Mini süýümli lazer kesiji maşyn GF-6060 aýratynlyklary GF-6060 lazer kesilen şaý-sepler metal listler nusgalary görkezmek Müşderi saýty 1200w süýümli lazer maşyn GF-6060 Litwada 700w F ...

  has giňişleýin gör
 • Doly ýapyk palet çalşyjy süýümli lazer turbasy we list kesýän maşyn
  Doly ýapyk palet çalşyjy süýümli lazer turbasy we list kesýän maşyn

  Doly ýapyk alyş-çalyş stoly süýümli lazer turbasy we metal örtük kesiji maşynyň modeli görnüşi: GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT Bu süýümli lazer kesiji maşyn doly ...

  has giňişleýin gör
 • Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn
  Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn

  Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T Müşderileriň barha çylşyrymly isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Altyn lazer” özbaşdak ösdi ...

  has giňişleýin gör
 • Metapyk dizaýn metal list we turba lazer kesiji maşyn
  Metapyk dizaýn metal list we turba lazer kesiji maşyn

  Metal list we turba lazer kesiji maşyn Dural funksiýa, metal list we turba kesmek üçin süýümli lazer kesiji maşyn.Çalyşma iş stoly, kesiş meýdany standart w ...

  has giňişleýin gör
 • El bilen lazer kebşirleýji maşyn
  El bilen lazer kebşirleýji maşyn

  Dürli metal kebşirlemek, kesmek, arassalamak üçin 1 elde lazer kebşirleýiş maşynynyň kostýumyny 3-i täzeläň.Esasanam poslamaýan polatdan kebşirlemek.Waitöne garaşyň, başga näme üçin ...

  has giňişleýin gör
 • Metal örtük we metal turba kesmek üçin köp funksiýaly 3D robot lazer kesiji maşyn
  Metal örtük we metal turba kesmek üçin köp funksiýaly 3D robot lazer kesiji maşyn

  3D robot lazer kesiji maşyn Iki funksiýaly bir maşyn ... Adaty robot lazer kesiji maşyndan tapawutly, bu esasanam kagyz materiallary we şekil turbasy üçin dizaýn ...

  has giňişleýin gör
 • Robot ýarag süýümi lazer 3D kesiji maşyn
  Robot ýarag süýümi lazer 3D kesiji maşyn

  3D lazer kesiji maşyn - Robot ýarag ulgamy bilen süýümli lazer kesiji.Robot 3D lazer kesiji maşynyň esasy pursatlary 1. Awtoulag listi metal prosessini ýerleşdirýän kompaniýam üçin XR160L ...

  has giňişleýin gör
 • 3D robot ýarag lazer kebşirleýji maşyn
  3D robot ýarag lazer kebşirleýji maşyn

  3D robot ýaragly lazer kebşirleýiş maşyny Lazer bilen kebşirlemek, ownuk kebşirleýiş nokadynyň diametri, dar kebşirleýiş tikişi we ajaýyp kebşirleýiş effektine eýe.Kebşirleýişden soň, bejergä zerurlyk ýok ...

  has giňişleýin gör
 • MDF tagtasy / akril / poslamaýan polat / CS / alýumin üçin Co2 lazer kesiji maşyn
  MDF tagtasy / akril / poslamaýan polat / CS / alýumin üçin Co2 lazer kesiji maşyn

  Metal we metal däl lazer kesiji maşyn GRF-1530 powerokary kuwwatly Germaniýa Rofin CO2RF lazer generatory metal we metal däl materiallary kesýär.Polat berkitme bilen şöhlelendiriji enjam ...

  has giňişleýin gör

Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyny kim ulanýar we indi näme diýýärler

Kanadadaky turba lazer kesiji maşyn

Hawa.takmynan 11 000 sagat we 4 ýyldan gowrak wagt geçensoň, turba lazer kesýän maşynyňyzdan henizem kanagatlanýarys.Lazer kesýän enjamyňyz barada has giňişleýin maglumat gerek bolsa size habar berýärin.Sag boluň.

JenapWinsent Roý - Kanadada

Moreene bir P2060A 3kw turba kesýän maşyn Braziliýada işläp başlaýar

Metal lazer kesiji maşyn öndürijileri - Altyn lazer (Vtop lazer) instalada e produzindo müşderi ýok, efetuei a instalação e treinamento em 6 dias, obrigado Yan Liang Kömekiňiz üçin sag boluň!

Jenap Anderson Ramalho

Italiýa-metal list lazer kesiji maşyn

Her niçigem bolsa gutlaýan, maşynlaryňyz owadan!indi seniň bilen bilelikde hemmesini jikme-jik öwrendim, ajaýyp!Hem şu wagt yzymda duran we köp sabyr eden Ming size sag bolsun aýdýaryn

Hanym Arianna

ABŞ-da süýümli lazer kesiji maşyn

Maşyn gaty ajaýyp!

Men enjamyň hilinden we hilinden gaty begenýärin.“Altyn lazer” enjamy beýleki markalara garanyňda has owadan.Topar, gören iň gowy maşynlarymyzy ýasaýarsyňyz!

Jenap Raýan

“Altyn lazer” näme üçin global öňdebaryjy marka ynanýar

Özbaşdaklaşdyrmak ukyby:

Altyn lazer, metal lazer kesiji maşynlary öndürmek üçin güýçli gözleg we gözleg ukybyna eýedir, dürli metal işlemek, ýasamak, gurluş pudagy müşderileri üçin köp sanly süýümli lazer kesiji maşynlaryň çözgüdini hödürleýäris.

18 ýyllyk önümçilik hünärmeni:

Wuhan Golden Laser Co., LTD, lazer maşyn öndürijileri hökmünde 2005-nji ýyldan bäri metal lazer kesiji maşynlary öndürýär, ygtybarly ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edijileri saýlamakda we ýokary hilli metal lazer kesiji maşynlary öndürmekde köp tejribe toplady.Tejribäni gowy ulanmagy üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy.

Hyzmat ukybyndan soň:

“Altyn lazer hyzmaty” topary size iň oňat metal lazer kesiji tehnologiýa goldawy, dürli metal materiallary üçin lazer kesijileriň ulanylyşyna çalt düşünmek üçin doly lazer metal kesiş parametrleri bilen üpjün etmek üçin 24/7 onlaýn bolar.Gapy-gapy goldawy süýümli lazer kesiji gowy ulanylmagyny kepillendirýär.

CE |FDA kepilnamasy:

Dürli ýurduň import islegine, esasanam Euroewro we ABŞ bazaryna bolan islege görä, Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn, önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edýän CE, FDA, SGS şahadatnamasyny alýar.

Süýüm lazer kesýän maşynymyz hakda soraň

“Altyn lazerde” 100-den gowrak görnüşli metal lazer kesiji maşynlary we turba lazerini hödürleýäris
1.5kw-dan 30KW-a çenli dürli lazer güýji bilen kesýän maşynlar, şu gün bizden mugt nyrh soraň!

Habarlar we tendensiýalar

has giňişleýin gör

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň