Metal önümçilik pudagyňyzda iň oňat süýümli lazer kesiji maşyn çözgüdini tapyň

Senagatyň metal lazer kesiji çözgüdini indi al!

Taslamalaryňyzy täzeden işlemek üçin süýümli lazer kesiji maşyn zawody.

Markaňyz üçin süýümli lazer kesiji maşyn gerek bolsa ýa-da taslamalaryňyz üçin süýümli lazer kesiji maşyn gerek bolsa, “Altyn lazer” hemişe dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.

Hytaýda öňdebaryjy lazer kesiji maşyn öndürijisi hökmünde.Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn, CE-ni tassyklaýar ýa-da ondan ýokary |FDA |SGS senagat standartlary

Iň soňky önümler seriýasy

 • Turba we turba lazer kesýän maşyn
 • Metal list lazer kesiji maşyn
 • Metal plastinka we turba lazer kesiji maşyn
 • Robot ýarag 3D lazer kesmek we kebşirleýji maşyn
 • Metal we metal däl lazer kesiji maşyn
 • Lazer turbalary kesýän maşyn, agyr ýük üçin üç sany çak
  Lazer turbalary kesýän maşyn, agyr ýük üçin üç sany çak

  Agyr ýükli lazer turbalaryny kesýän maşyn - Esasanam galyň we uly diametrli turbalary kesmek üçin dizaýn, awtomatiki ýüklemek we ýüklemek ulgamy bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.M ...

  has giňişleýin gör
 • 3D 5Axis süýümli lazer turbasy kesiji maşyn - derejeli kesiş lazeri
  3D 5Axis süýümli lazer turbasy kesiji maşyn - derejeli kesiş lazeri

  3D 5axis süýümli lazer turbalaryny kesýän maşyn - turba kesmek üçin Rotary 3D lazer kesiji kellesi bilen ... Demir turbalarda dürli şekilli çukur kesmek üçin kostýum, turbanyň daşky diametri c ...

  has giňişleýin gör
 • Kiçijik turba awtomatiki lazer kesiji maşyn-P1260A
  Kiçijik turba awtomatiki lazer kesiji maşyn-P1260A

  Kiçijik turba lazer kesiji maşyn - Esasanam kiçi we orta diametrli metal turba we ýeňil turbalar üçin dizaýn

  has giňişleýin gör
 • Turbaly lazer hasaplaýjy maşyn P2060 P3580
  Turbaly lazer hasaplaýjy maşyn P2060 P3580

  Endokary derejeli akylly CNC süýümli lazer turbalaryny kesýän maşyn, awtomatiki iýmitlendiriji CNC Tube lazer kesiji maşyn Esasanam ýokary öndürijilikli metal turba we metal turba kesmek üçin ... T ...

  has giňişleýin gör
 • 4000w 6000w 8000w süýümli lazer listini kesýän maşyn
  4000w 6000w 8000w süýümli lazer listini kesýän maşyn

  Berkidilen we alyş-çalyş stoly süýümli lazer kesiji maşynyň aýratynlyklary: GF-JH seriýasy 6000W, 8000W lazer kesiji IPG / nLIGHT lazer generatory we beýleki täsirli hereketlendiriji ulgamlar bilen enjamlaşdyrylan ...

  has giňişleýin gör
 • Ownuk ölçegli kiçi list metal süýümli lazer kesiji maşyn GF-6060
  Ownuk ölçegli kiçi list metal süýümli lazer kesiji maşyn GF-6060

  Mini süýümli lazer kesiji maşyn GF-6060 aýratynlyklary GF-6060 lazer kesilen şaý-sepler metal kagyz nusgalary Müşderi saýty 1200w süýümli lazer enjamy GF-6060 Litwada 700w süýümli Las ...

  has giňişleýin gör
 • Powerokary güýçli lazer kesiji maşyn 12KW (12000W) süýümli lazer
  Powerokary güýçli lazer kesiji maşyn 12KW (12000W) süýümli lazer

  Powerokary kuwwatly lazer kesiji maşyn - lazer radiasiýasynyň howpsuzlygyny goramak: powerokary kuwwatly süýümli lazer kesiji maşynyň lazer güýji 8000W (8kw), 12kw lazer, 15kw lazer, 20kw lazer, 3 ...

  has giňişleýin gör
 • 3000W poslamaýan uglerod polatdan ýasalan süýümli lazer kesiji maşyn
  3000W poslamaýan uglerod polatdan ýasalan süýümli lazer kesiji maşyn

  Süýümli lazer CNC kesiji maşyn GF-1530JH Bu täze nesil süýümli lazer kesiji maşyn, asyl nusgasyna esaslanan täzelenen görnüşi we dürli konfigurasiýalary.Esasan biz ...

  has giňişleýin gör
 • Doly ýapyk palet çalşyjy süýümli lazer turbasy we list kesýän maşyn
  Doly ýapyk palet çalşyjy süýümli lazer turbasy we list kesýän maşyn

  Doly ýapyk alyş-çalyş stoly süýümli lazer turbasy we metal örtük kesiji maşynyň modeli görnüşi: GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT Bu süýümli lazer kesiji maşyn doly ...

  has giňişleýin gör
 • Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn
  Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn

  Açyk görnüşli metal list we turba süýümli lazer kesiji maşyn GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T Müşderileriň barha çylşyrymly isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Altyn lazer” özbaşdak ösdi ...

  has giňişleýin gör
 • Metapyk dizaýn metal list we turba lazer kesiji maşyn
  Metapyk dizaýn metal list we turba lazer kesiji maşyn

  Metal list we turba lazer kesiji maşyn Dural funksiýa, metal list we turba kesmek üçin süýümli lazer kesiji maşyn.Çalyşma iş stoly, kesiş meýdany standart w ...

  has giňişleýin gör
 • El bilen lazer kebşirleýji maşyn
  El bilen lazer kebşirleýji maşyn

  Dürli metal kebşirlemek, kesmek, arassalamak üçin 1 elde lazer kebşirleýiş maşynynyň kostýumyny 3-i täzeläň.Esasanam poslamaýan polatdan kebşirlemek.Waitöne garaşyň, başga näme üçin ...

  has giňişleýin gör
 • Metal örtük we metal turba kesmek üçin köp funksiýaly 3D robot lazer kesiji maşyn
  Metal örtük we metal turba kesmek üçin köp funksiýaly 3D robot lazer kesiji maşyn

  3D robot lazer kesiji maşyn Iki funksiýaly bir maşyn ... Adaty robot lazer kesiji maşyndan tapawutlylykda, bu esasanam kagyz materiallary we şekil turbalary üçin dizaýn ...

  has giňişleýin gör
 • Robot ýarag süýümi lazer 3D kesiji maşyn
  Robot ýarag süýümi lazer 3D kesiji maşyn

  3D lazer kesiji maşyn - Robot ýarag ulgamy bilen süýümli lazer kesiji.Robot 3D lazer kesiji maşynyň esasy pursatlary 1. Awtoulag listi metal prosessini ýerleşdirýän kompaniýam üçin XR160L ...

  has giňişleýin gör
 • 3D robot ýarag lazer kebşirleýji maşyn
  3D robot ýarag lazer kebşirleýji maşyn

  3D robot ýaragly lazer kebşirleýiş maşyny Lazer bilen kebşirlemek, ownuk kebşirleýiş nokadynyň diametri, dar kebşirleýiş tikişi we ajaýyp kebşirleýiş effektine eýe.Kebşirleýişden soň, bejergä zerurlyk ýok ...

  has giňişleýin gör
 • MDF tagtasy / akril / poslamaýan polat / CS / alýumin üçin Co2 lazer kesiji maşyn
  MDF tagtasy / akril / poslamaýan polat / CS / alýumin üçin Co2 lazer kesiji maşyn

  Metal we metal däl lazer kesiji maşyn GRF-1530 powerokary kuwwatly Germaniýa Rofin CO2RF lazer generatory metal we metal däl materiallary kesýär.Polat berkitme bilen şöhlelendiriji enjam ...

  has giňişleýin gör

Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyny kim ulanýar we indi näme diýýärler

Kanadadaky turba lazer kesiji maşyn

Hawa.takmynan 11 000 sagat we 4 ýyldan gowrak wagt geçensoň, turba lazer kesýän maşynyňyzdan henizem kanagatlanýarys.Lazer kesýän enjamyňyz barada has giňişleýin maglumat gerek bolsa size habar berýärin.Sag boluň.

JenapWinsent Roý - Kanadada

Moreene bir P2060A 3kw turba kesýän maşyn Braziliýada işläp başlaýar

Metal lazer kesiji maşyn öndürijileri - Altyn lazer (Vtop lazer) instalada e produzindo müşderi ýok, efetuei a instalação e treinamento em 6 dias, obrigado Yan Liang Kömekiňiz üçin sag boluň!

Jenap Anderson Ramalho

Italiýa-metal list lazer kesiji maşyn

Her niçigem bolsa gutlaýan, maşynlaryňyz owadan!indi seniň bilen bilelikde hemmesini jikme-jik öwrendim, ajaýyp!Hem şu wagt yzymda duran we köp sabyr eden Ming size sag bolsun aýdýaryn

Hanym Arianna

ABŞ-da süýümli lazer kesiji maşyn

Maşyn gaty ajaýyp!

Men enjamyň hilinden we hilinden gaty begenýärin.“Altyn lazer” enjamy beýleki markalara garanyňda has owadan.Topar, gören iň gowy maşynlarymyzy ýasaýarsyňyz!

Jenap Raýan

“Altyn lazer” näme üçin global öňdebaryjy marka ynanýar

Özbaşdaklaşdyrmak ukyby:

Altyn lazer, metal lazer kesiji maşynlary öndürmek üçin güýçli gözleg we gözleg ukybyna eýedir, dürli metal işlemek, ýasamak, gurluş pudagy müşderileri üçin köp sanly süýümli lazer kesiji maşynlaryň çözgüdini hödürleýäris.

17 ýyllyk önümçilik hünärmeni:

Wuhan Golden Laser Co., LTD, lazer maşyn öndürijileri hökmünde 2005-nji ýyldan bäri metal lazer kesiji maşynlary öndürýär, ygtybarly ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edijileri saýlamakda we ýokary hilli metal lazer kesiji maşynlary öndürmekde köp tejribe toplady.Tejribäni gowy ulanmagy üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy.

Hyzmat ukybyndan soň:

“Altyn lazer hyzmaty” topary, iň oňat metal lazer kesiji tehnologiýa goldawy, lazer kesijileriň ulanylyşyna çalt düşünmek üçin dürli metal materiallary üçin doly lazer metal kesiş parametrleri bilen üpjün etmek üçin 24/7 onlaýn bolar.Gapy-gapy goldawy süýümli lazer kesiji gowy ulanylmagyny kepillendirýär.

CE |FDA kepilnamasy:

Dürli ýurduň import islegine, esasanam Euroewro we ABŞ bazaryna bolan islege görä, Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn, önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edýän CE, FDA, SGS şahadatnamasyny alýar.

Süýüm lazer kesýän maşynymyz hakda soraň

“Altyn lazerde” 100-den gowrak görnüşli metal lazer kesiji maşynlary we turba lazerini hödürleýäris
1.5kw-dan 30KW-a çenli dürli lazer güýji bilen kesýän maşynlar, şu gün bizden mugt nyrh soraň!

Habarlar we tendensiýalar

has giňişleýin gör

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň