Habarlar

 • Agyr wezipe süýümli lazer turbalaryny kesýän maşyn 3 + 1 Çak syn

  Agyr wezipe süýümli lazer turbalaryny kesýän maşyn 3 + 1 Çak syn

  2022-nji ýylyň ahyrynda, “Altyn lazer” lazer turbalaryny kesýän maşyn seriýasy täze bir agzany garşy aldy - agyr süýümli lazer turbalary kesýän maşyn P35120A Birnäçe ýyl ozal içerki müşderiler üçin ýöriteleşdirilen uly turba kesiji maşyn bilen deňeşdirilende, bu eksport edilip bilinýän ultra uzyn lazer turbalary kesýän maşyn, uzynlygy 12 metre çenli bir metal turbanyň üstünde, 6 metr aşak loa bilen ...
  Koprak oka

  19-2022-nji dekabry

 • KOMAF 2022-e hoş geldiňiz

  KOMAF 2022-e hoş geldiňiz

  Komaf 2022-de (KIF - Koreýa senagat ýarmarkasynyň içinde), 18-nji oktýabrdan 21-nji oktýabr aralygynda 3A41-e baryp görüň!Iň soňky lazer kesiji çözgütlerimizi açyň 1. 30 gradus, 45 dereje kesişe laýyk gelýän LT 3D Rotary lazer kellesi bilen 3D turba lazer kesiji maşyn.Gysga önümçilik prosesi, ýokary takyk turba böleklerini aňsatlyk bilen öndürmek üçin has köp wagt we güýç tygşytlaň ...
  Koprak oka

  15-2022-nji oktýabr

 • “Euro Blech 2022” -de “Altyn lazer” -e hoş geldiňiz

  “Euro Blech 2022” -de “Altyn lazer” -e hoş geldiňiz

  Altyn lazer süýümli lazer kesiji maşyn öndürijisi, “Euro Blech 2022” -däki stendimize baryp görmegiňizi garşy alýar. Soňky sergä 4 ýyl boldy.Bu sergide size iň täze süýümli lazer tehnologiýamyzy görkezmäge şat.EURO BLECH, Germaniýanyň Gannower şäherinde metallary gaýtadan işlemek üçin dünýädäki iň uly, iň professional we täsirli söwda ýarmarkasydyr.Bu gezek atarys ...
  Koprak oka

  Awgust-13-2022

 • Koreýa SIMTOS 2022-de “Altyn lazer” -e hoş geldiňiz

  Koreýa SIMTOS 2022-de “Altyn lazer” -e hoş geldiňiz

  SIMTOS 2022-de “Altyn lazer” -e hoş geldiňiz (Koreýa Seul maşyn gurallary sergisi).SIMTOS Koreýada we Aziýada iň meşhur we hünärmen maşyn gurallary sergileridir.Bu gezek awtomatiki turba lazer kesiji maşynymyzy görkezeris (kiçijik turba kesmekde ökde, kostýum kesmek diametri 20mm-120mm turbalar we 20mm * 20mm-80 * 80mm-den inedördül turbalary keser) El bilen lazer kebşirleýiş maşyny.Goşmaça fu köp bolar ...
  Koprak oka

  Maý-18-2022

 • 10000W + süýümli lazer bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek barada 4 maslahat

  10000W + süýümli lazer bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek barada 4 maslahat

  Technavio-yň pikiriçe, dünýädäki süýümli lazer bazary 2021-2025-nji ýyllarda ABŞ-nyň 9,92 milliard dollaryna barabar bolar we çak edilýän döwürde ýyllyk ösüş depgini takmynan 12% bolar.Hereketlendiriji faktorlar ýokary kuwwatly süýümli lazerlere bazaryň artýan islegini öz içine alýar we “10,000 watt” soňky ýyllarda lazer pudagynyň iň gyzgyn nokatlaryna öwrüldi.Bazaryň ösüşine we ulanyjy zerurlyklaryna laýyklykda, Golden Laser ha ...
  Koprak oka

  Apr-27-2022

 • Germaniýanyň “Tube & Tipe 2022” altyn lazer stendine hoş geldiňiz

  Germaniýanyň “Tube & Tipe 2022” altyn lazer stendine hoş geldiňiz

  “Altyn lazer” professional sim we turba sergisine üçünji gezek gatnaşýar.Epidemiýa sebäpli yza süýşürilen nemes turba sergisi ahyrsoňy meýilnama boýunça geçiriler.Pursatdan peýdalanyp, soňky tehnologiki täzeliklerimizi we täze lazer turbalaryny kesýän maşynlarymyzyň dürli pudak goşundylaryna nähili aralaşýandygyny görkezmek üçin peýdalanarys.6-njy zaldaky otagymyza hoş geldiňiz |18 Tube & a ...
  Koprak oka

  Mart-22-2022

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • >>
 • Sahypa 1/15
 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň