ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਵੁਹਾਨ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. (ਸਹਾਇਕ: ਵੀਟੌਪ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) (ਅੰਬਰ. ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੋਪਟਾਪ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ)). ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੈੱਬ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 

ਵੈੱਬ ਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਸੰਪਰਕ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਬ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਪਾਉਣਾ; ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ terminੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ.

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੋਪਟ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੀਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੀਟੌਪ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗਾ. ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੋਪਟ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ, ਚਿੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਣਉਚਿਤ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ.

 

ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗਾ.

 

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੋਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਡਾingਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

 

ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ onlineਨਲਾਈਨ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਰਫਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

 

ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ.

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੀਟੌਪ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੀਟੌਪ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਫ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

 

ਸਮਾਪਤੀ

ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾ materialਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ

ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੋਪਟਾਪ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਵੁਹਾਨ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ. ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ (ਵੋਪਟ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ) ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਅੰਡਰ-ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੁਹਾਨ ਗੋਲਡਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕੋ., ਲਿ.