Იურიდიული ცნობა

ეს ვებ – გვერდი ფლობს WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (შვილობილი: Vtop ბოჭკოვანი ლაზერი) (abbr. GOLDEN LASER (Vtop ბოჭკოვანი ლაზერი)). თქვენ უნდა წაიკითხოთ გამოყენების პირობები სანამ გამოიყენებთ მას. შეგიძლიათ მხოლოდ ამ ვებ – გვერდზე სერფინგის პირობები მიიღოთ ამ პირობების მიღების პირობით.

 

ვებ-გამოყენება

ამ ვებ – გვერდზე არსებული ყველა შინაარსი მხოლოდ პირადი მიზნებისთვისაა და არა კომერციული გამოყენებისთვის. ნებისმიერი საავტორო უფლებები და განცხადება კონტაქტიდან უნდა გქონდეს პატივისცემა. თქვენ არ გაქვთ უფლება, ამ შინაარსის რედაქტირება, კოპირება და გამოქვეყნება, კომერციული მიზნით ჩვენება. აკრძალულია შემდეგი ქცევა: ამ ვებ – შინაარსის განთავსება სხვა ქსელებსა და მედია პლატფორმებზე; უნებართვო გამოყენება საავტორო უფლებების, ლოგოს და სხვა იურიდიული უფლებების დარღვევისთვის. უმჯობესია შეწყვიტოთ ყველა მოქმედება, თუ არ ეთანხმებით ზემოთ მოცემულ წესებს.

 

ინფორმაციის გამოქვეყნება

ამ ვებსაიტზე ინფორმაცია სპეციალური გამოყენების მიზანია და არ არის გარანტირებული ნებისმიერი ფორმით. ჩვენ არ შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ მისი შინაარსის აბსოლუტური სიზუსტე და მთლიანობა, რომელიც ცვლილების გარეშე ექვემდებარება ცვლილებას. ჩვენი პროდუქტის, პროგრამულისა და მომსახურების დანერგვის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადგილობრივ ადგილზე GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) მიერ დანიშნული წარმომადგენლის ან აგენტთან.

 

ინფორმაციის წარდგენა

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ჩვენს ვებგვერდზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე მოგვმართავთ, არ ითვლება კონფიდენციალურად და არ აქვს ექსკლუზიური უფლება. GOLDEN LASER (Vtop ბოჭკოვანი ლაზერი) არ ეკისრება ვალდებულებას ამ ინფორმაციის შესახებ. თუ წინასწარ დეკლარაციის გარეშე, თქვენ მოგიწევთ შეთანხმდნენ შემდეგ განცხადებებზე: GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) და მის უფლებამოსილ პირს უფლება აქვთ გამოიყენონ კლიენტის ინფორმაცია, როგორიცაა მონაცემები, სურათი, ტექსტი და ხმა კოპირებით, და გამჟღავნება, გამოქვეყნება და ა.შ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი შეტყობინებების დაფებზე ან საიტის სხვა ინტერაქტიული მახასიათებლებისთვის გაკეთებული შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური ან უცენზურო გამოქვეყნებისათვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს გავამჟღავნოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მიგვაჩნია საჭირო, რომ დააკმაყოფილოს ნებისმიერი კანონი, დებულება, ან სამთავრობო მოთხოვნა, ან უარი თქვას გამოქვეყნებაზე ან რაიმე ინფორმაციაზე ან მასალებზე, მთლიანად ან ნაწილობრივ, წაშლაზე, რაც ჩვენი შეხედულებისამებრ არის. შეუსაბამო, სადავო ან ამ მომსახურების პირობების დარღვევით.

 

ინტერაქტიული ინფორმაცია

ჩვენ გვექნება უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება, დავაკვირდეთ შეტყობინებების დაფების შინაარსს ან სხვა ინტერაქტიული მახასიათებლებს, რათა დადგინდეს შესაბამისობა ამ შეთანხმებასთან და სხვა ჩვენს მიერ დადგენილ ოპერაციულ წესთან. ჩვენ ჩვენი შეხედულებისამებრ გვექნება უფლება, შეცვალონ, უარი თქვან გამოქვეყნებაზე, ან წაშალოთ ნებისმიერი მასალა, რომელიც მასზე გაგზავნილი ან განთავსებულია შეტყობინებების დაფებზე ან საიტის სხვა ინტერაქტიული მახასიათებლებით. ამ უფლების მიუხედავად, მომხმარებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი მხოლოდ მათი შეტყობინებების შინაარსზე.

 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება

თქვენ ვალდებულნი ხართ შეასრულოთ ჩვენი ხელშეკრულება, როდესაც ამ ვებ – გვერდიდან პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვა ხართ. თქვენ არ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ისინი, სანამ ყველა პირობას და პირობას მიიღებთ.

 

მესამე ნაწილის საიტები

საიტის გარკვეულმა მონაკვეთებმა შეიძლება მოგვცეს ბმულები მესამე მხარის საიტებზე, სადაც თქვენ შეძლებთ ონლაინ რეჟიმში შეიძინოთ მრავალი სხვადასხვა პროდუქტი და მომსახურება, რომელსაც მესამე პირები აწვდიან. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული ან მიწოდებული ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების ხარისხზე, სიზუსტეზე, დროულობაზე, საიმედოობაზე. მესამე მხარის საიტებზე სერფინგის შედეგად წარმოქმნილი ყველა რისკი უნდა დაეკისროს საკუთარ თავს.

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ასევე ეთანხმებით, რომ არც ჩვენ, არც ჩვენს პარტნიორებს და არც მესამე მხარის საიტების პროვაიდერები არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურებაზე, რომელიც თქვენ გაუთვალისწინებთ და თქვენ არ მოითხოვთ რაიმე პრეტენზიას ჩვენს ან მათ წინააღმდეგ, რაც გამომდინარეობს ჩვენს საიტზე რაიმე პროდუქტისა და მომსახურების შესყიდვისა და გამოყენებისგან.

 

საერთაშორისო მომხმარებლები

ჩვენს ვებ – გვერდს მართავს GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) პროდუქტის პოპულარიზაციის დეპარტამენტი. GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) არ იძლევა გარანტიას, რომ საიტის შინაარსი ასევე გამოიყენება ჩინეთის ფარგლებს გარეთ. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ საიტი ან საექსპორტო ფაილი ჩინეთის ექსპორტის შესახებ კანონის თანახმად. თქვენ ვალდებული ხართ იყოთ თქვენს ადგილობრივ კანონმდებლობაში ამ საიტის სერფინგის დროს. ამ პირობებსა და წესებს რეგულირდება იურისდიქციის მმართველი ჩინეთის კანონები.

 

შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია, ნებისმიერ დროს და გაფრთხილების გარეშე, შეაჩერონ, გაუქმდეს ან შეწყვიტოს საიტის გამოყენების უფლება. შეჩერების, გაუქმების ან შეწყვეტის შემთხვევაში, თქვენ აღარ გაქვთ საიტის ნაწილზე შესვლის უფლება. ნებისმიერი შეჩერების, გაუქმების ან შეწყვეტის შემთხვევაში, თქვენზე დაწესებული შეზღუდვები საიტიდან გადმოწერილი მასალების მიმართ, და ამ მომსახურების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობების პასუხისმგებლობის შეზღუდვა უნდა შენარჩუნდეს.

 

სავაჭრო ნიშანი

GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) სავაჭრო ნიშანია WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) პროდუქტის სახელები ასევე განიხილება, როგორც რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი ან სავაჭრო ნიშნის ქვეშ გამოყენება. ამ საიტზე მითითებული პროდუქტებისა და კომპანიების სახელები ეკუთვნის საკუთარ თავს. თქვენ არ გაქვთ უფლება ამ სახელების გამოყენება. ამ საიტის გამოყენების დროს დაპირისპირება მოგვარდება მოლაპარაკებით. თუ ჯერ კიდევ ვერ მოგვარდება, იგი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად, ვუჰანის სახალხო სასამართლოში წარედგინება. ამ განცხადების ინტერპრეტაცია და ამ ვებ-გვერდის გამოყენება მიეწერება WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.