ტექნიკური მხარდაჭერა - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.

Ტექნიკური მხარდაჭერა

GOLDEN LASER პროფესიონალური ტექნიკური მხარდაჭერა

 

ზედმიწევნითი და სრულყოფილების სერვისის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ არა მხოლოდ გვაქვს სრულყოფილი წინასწარი, გაყიდვები და გაყიდვების შემდგომი სერვისის სისტემები, ჩვენ ასევე ვატარებთ ყოვლისმომცველ მენეჯმენტს შემდეგ სფეროებში:

 

პირველ რიგში, ხმის მომხმარებლის ფაილების მართვა

 

1. თითოეულ მომხმარებელს აქვს საკუთარი ფაილი ოქროს ლაზერის გლობალური გაყიდვების შემდგომი მომსახურების ინფორმაციის დამუშავების სისტემაში, რითაც მას შეუძლია უზრუნველყოს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება დროულად;

2. თითოეული სერვისული აქტივობა (შენახვა, საპასუხო ვიზიტი, მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკითხვა და ა.შ.) დეტალურად არის ჩაწერილი და შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოიკითხოს და გაანალიზდეს.პერიოდულად დათვალეთ მომხმარებლის აღჭურვილობის ტექნიკური ჩანაწერები და გააკეთეთ გონივრული წინადადებები მომხმარებლებისთვის.

 

მეორე, მკაცრი ტექნიკური გუნდის მენეჯმენტი

 

1. ოქროს ლაზერის გაყიდვების შემდგომ მომსახურე პერსონალს აქვს კოლეჯის ან უფრო მაღალი ხარისხი, ხოლო გაყიდვების შემდგომი მომსახურების თითოეულ პერსონალს გავლილი აქვს გრძელვადიანი შიდა ტრენინგი და გაიარა ჩვენი ტექნოლოგიის შეფასების სისტემა სამუშაოდ სერტიფიცირებამდე.

2. მომხმარებელთა ინტერესები ყოველთვის პირველ ადგილზეა და ეს არის ყოველი მომხმარებლის ზრუნვისა და პატივისცემის ურყევი პასუხისმგებლობა.ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ, რომ საჩივრების მიღებიდან ადგილზე სერვისამდე, მომხმარებლის ყველა მოთხოვნა სრულად იქნება გადახდილი ოქროს ლაზერით.

3. ოქროს ლაზერული სერვის ცენტრი დროდადრო გაივლის გაყიდვების შემდგომ მომსახურე პერსონალს ტექნიკური მომზადებისთვის, განაახლებს ტექნიკურ ცოდნას და გააუმჯობესებს მომსახურების უნარებს.

4. მომხმარებელთა მომსახურების უწყვეტი გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ ასევე დავამკვიდრეთ კონკურენციის მექანიზმი და ნიჭიერი რეზერვის მექანიზმი ყველაზე ძლიერი და ნიჭიერი ადამიანების გადარჩენისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მომხმარებლების უწყვეტი დამაკმაყოფილებელი სერვისების მიღება.

 

მესამე, სტანდარტული სერვისის ქცევის მართვა

 

1. კომპანიამ ჩამოაყალიბა ქცევის ერთიანი კოდექსი და შეფასების კრიტერიუმები, რათა უზრუნველყოს მომსახურების პროცესის სტანდარტიზირება და მომსახურების პროცედურების და მომსახურების პროფესიონალურად ორგანიზება.მცირდება და აცილებულია პირადი განსხვავებებით გამოწვეული მომსახურების ხარისხი.

2. კომპანიამ ჩამოაყალიბა მომსახურების ზედამხედველობის მრავალმხრივი სისტემა.პროფესიული ეთიკისა და სამსახურის ნორმების დამრღვევ პირებს მკაცრი ჯარიმები დაეკისრებათ.

მეოთხე, საინფორმაციო არხის გლუვი მართვა

 

1. მომხმარებელს შეუძლია ჩვენთან კომუნიკაცია სხვადასხვა არხებით, როგორიცაა ტელეფონი, ფაქსი, წერილი, ელექტრონული ფოსტა და ვებგვერდის შეტყობინება.

2. ოქროს ლაზერის მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი დიდ ყურადღებას აქცევს ზემოთ მოცემულ არხებს რეალურ დროში.მომხმარებელთა კონსულტაცია, საჩივრები და სხვა მოთხოვნები უმოკლეს დროში დაუბრუნდება და შეეცდება მაქსიმალურად გაზარდოს მომხმარებლის კმაყოფილება.

 

ტექნიკური მხარდაჭერა


იმისათვის, რომ უკეთ მოემსახუროს ყველა მომხმარებელს და მისცეს მომხმარებლებს ლაზერული აღჭურვილობის პროდუქტებში ინვესტირებას უსაფრთხო და უშფოთველად, ოქროს ლაზერი მომხმარებლებს შესთავაზებს გაყიდვების შემდეგ კარგ მომსახურებას.

 

ჩვენ შევქმენით გლობალური გაყიდვების შემდგომი სერვისის ინფორმაციის დამუშავების სისტემა და გვაქვს 400-969-9920 გაყიდვების შემდგომი მომსახურების ცხელი ხაზი, რათა მივიღოთ მომხმარებელთა შეკითხვები, საჩივრები და სარემონტო მოთხოვნები და თვალყური ადევნოთ მომხმარებლებს 24 საათის განმავლობაში.ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი მომსახურებით:

 

1. შეძენის დღიდან ისარგებლეთ უფასო პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებებით მთელი ცხოვრების განმავლობაში.

 

2. აპარატის ჩამოსვლის შემდეგ, ჩვენი ტექნიკური პერსონალი ასევე ადგილზე იქნება, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლების პირველად ინსტალაცია, ექსპლუატაცია და ტექნიკური ტრენინგი, რათა უზრუნველყოს, რომ მომხმარებელს შეუძლია ოსტატურად მართოს აღჭურვილობა.მას შემდეგ რაც კლიენტი მოაწერს ხელს და დაადასტურებს, ტრენინგი შეიძლება დასრულდეს;

 

3. ახალი დანადგარის ინსტალაციისა და ტრენინგის დასრულების შემდეგ 2-3 დღის განმავლობაში, Gold Laser მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი გამოიძახებს მომხმარებელს.გამოძახება მოიცავს შემდეგ ასპექტებს:
ა) არის თუ არა მოწყობილობა ადგილზე დამონტაჟებული და ექსპლუატაციაში შესული და კმაყოფილი ხართ თუ არა აღჭურვილობით?
ბ) დაეუფლა თუ არა მომხმარებელს ექსპლუატაციის მეთოდი და შეუძლია თუ არა მას დამოუკიდებლად მუშაობა, რა დახმარებაა საჭირო?
გ) კმაყოფილი ხართ ტრენინგის ინჟინრის სამუშაო დამოკიდებულებით?
დ) აცნობებს თუ არა გაყიდვების შემდგომი ინჟინერი მომხმარებელს მას შემდეგ, რაც მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრის გაყიდვების დარეკვა 400-969-9920?

 

4. დაბრუნების სიტუაციიდან გამომდინარე, რაიმე პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი აცნობებს აბონენტთა მომსახურების ტექნიკურ ინჟინერს ან ტრენინგ ინჟინერს, რათა მიიღონ ზომები მოსაგვარებლად.თუ მისი მოგვარება მაინც ვერ მოხერხდა, ჩვენ მივაწვდით "სამუშაო საკონტაქტო წერილს" გამოხმაურებას შესაბამის ტექნოლოგიების კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტებს, რათა დაგეხმაროთ გადაჭრაში.დასრულების შემდეგ მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი დაუბრუნდება მომხმარებლებს.

 

5. მომხმარებელთა სარგებლის მაქსიმალური გასაზრდელად და ოქროს ლაზერული სერვისის უწყვეტი გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მომხმარებელი მიიღებს სამჯერ მეტ გამოძახებას, რაც არის:

ა) ახალი მანქანების ინსტალაციის ტრენინგის დასრულებიდან სამი დღის შემდეგ;
ბ) ახალი მანქანების დამონტაჟების სწავლებიდან სამი თვის შემდეგ;
გ) მომხმარებლის მოთხოვნა შეკეთების ან გაყიდვის შემდგომი მომსახურების შესახებ;
დ) განმეორებითი ვიზიტების ნიმუშის აღება იმავე ტიპის მანქანაზე და გაუმჯობესების ძიება;

 

6. ოქროს ლაზერული სერვის ცენტრის ტელეფონი 400-969-9920 უფასო სერვისის ზარი მიიღებს მომხმარებელთა შეკითხვებს, საჩივრებს და სარემონტო მოთხოვნებს, ხოლო მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი გამოგზავნის გაყიდვების შემდგომ ინჟინრებს ადგილზე შეკეთებისთვის.ჩვენ გპირდებით, რომ მომხმარებლები, რომლებიც მდებარეობენ ოქროს ლაზერული სერვისის პუნქტებიდან 300 კმ-ის მანძილზე, გაყიდვების შემდგომი ინჟინრები ადგილზე იქნებიან საჩივრების მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში;კლიენტები, რომლებიც მდებარეობს გაყიდვების შემდგომი სერვისის პუნქტიდან 300 კილომეტრის დაშორებით, გაყიდვების შემდგომი ინჟინრები მიიღებენ საჩივრებს 72 საათის განმავლობაში ადგილზე მომსახურება და ტექნიკური მომსახურება;უცხოელ კლიენტებს ვუპასუხებთ 10 საათის განმავლობაში, ვაკეთებთ სარემონტო მომსახურებას 72 საათის განმავლობაში.

მჭირდება შემდგომი მომსახურება ახლავე!

ოქროს ლაზერული აპარატის სერიის No.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ მანქანების სერიის ნომერი, როდესაც ელფოსტით გამოგვიგზავნით შემდგომი მომსახურებისთვის!

 


გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება:

დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ