ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

គាំទ្របច្ចេកទេសមាសឡាស៊ែរវិជ្ជាជីវៈ

ដើម្បីធានាបាននូវសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះនិងយ៉ាងល្អិតល្អន់នោះយើងមិនត្រឹមតែមានល្អឥតខ្ចោះមុនលក់, ផ្នែកលក់និងបន្ទាប់ពីការលក់-ប្រព័ន្ធសេវាផងដែរធ្វើការគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដូចខាងក្រោមនេះ:
Firstly, Sound customer file management
1. Each customer has its own file in the global after-sales service information processing system of golden laser, thus it can ensure the software upgrades in a timely manner;
2. Each service activity (maintenance, return visit, customer satisfaction survey etc.) is recorded in detail and can be queried and analyzed at any time. Periodically count maintenance records of customer equipment and make reasonable suggestions for users.
Secondly, Strict technical team management
បុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្រោយពេលលក់ឡាស៊ែរមាសនីមួយៗមានសញ្ញាប័ត្រមហាវិទ្យាល័យឬខ្ពស់ជាងនេះហើយបុគ្គលិកសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ម្នាក់ៗបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងរយៈពេលវែងហើយបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងមុនពេលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាធ្វើការ។
២- ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនតែងតែមានអាទិភាពហើយវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់និងគោរពអតិថិជនគ្រប់រូប។ យើងធានាថាចាប់ពីការទទួលយកពាក្យបណ្តឹងទៅសេវាកម្មនៅនឹងកន្លែងរាល់ការស្នើសុំពីអតិថិជននឹងត្រូវបានទូទាត់ដោយឡាស៊ែរមាស។
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ឡាស៊ែរមាសនឹងផ្តល់ជូនបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់ម្តងម្កាលសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងបង្កើនជំនាញសេវាកម្ម។
៤. ដើម្បីធានាបាននូវការកែលំអជាបន្តបន្ទាប់នៃសេវាកម្មអតិថិជនយើងក៏បានបង្កើតយន្តការប្រកួតប្រជែងនិងយន្តការបម្រុងទេពកោសល្យសម្រាប់ការរស់រានរបស់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានទេពកោសល្យដើម្បីធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានសេវាកម្មគួរជាទីពេញចិត្ត។
ទីបីការគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយានៃសេវាកម្មស្តង់ដារ
១. ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតក្រមសីលធម៌និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃរួមដើម្បីធានាថាដំណើរការសេវាកម្មមានលក្ខណៈស្តង់ដារហើយនីតិវិធីសេវាកម្មនិងសេវាកម្មត្រូវបានរៀបចំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ គុណភាពនៃសេវាកម្មដែលបណ្តាលមកពីភាពខុសគ្នាផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងជៀសវាង។
2. ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសេវាកម្មពហុមុខងារ។ ការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវដាក់លើអ្នកដែលរំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបទដ្ឋានសេវាកម្ម។
ទី ៤ ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញព័ត៌មានរលូន
1. អតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗដូចជាទូរស័ព្ទទូរសារសំបុត្រអ៊ីមែលនិងសារគេហទំព័រ។
2. មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនឡាស៊ែរមាសយកចិត្តទុកដាក់លើបណ្តាញខាងលើតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ការពិគ្រោះយោបល់របស់អតិថិជននិងតំរូវការផ្សេងៗរបស់អតិថិជននឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតហើយនឹងខិតខំធ្វើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្តបំផុត។

ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

 


ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់បានល្អប្រសើរបម្រើនេះនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់វិនិយោគក្នុងផលិតផលឧបករណ៍ឡាស៊ែរសុវត្ថិភាពនិងការព្រួយបារម្ភដោយឥតគិតថ្លៃ, ឡាស៊ែរមាសនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាល្អបន្ទាប់ពីការលក់។
យើងបានបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធបន្ទាប់ពីការលក់នៅទូទាំងពិភពលោកសេវាកម្មពដំណើរការនិងមាន 400-100-1069 បន្ទាប់ពីការលក់ខ្សែទូរស័ព្ទសេវាដើម្បីទទួលយកសំណួរអតិថិជនពាក្យបណ្តឹងនិងតម្រូវការជួសជុលនិងតាមដានអតិថិជន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អតិថិជនរបស់យើងអាចរីករាយជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាដូចខាងក្រោមនេះ:
1. ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញនេះ, រីករាយជាមួយការធ្វើឱ្យប្រសើរកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជីវិត។
2. បន្ទាប់ពីការមកដល់ម៉ាស៊ីន, បុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់យើងនឹងផងដែរនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្តល់នូវការជាលើកដំបូងពេលដំឡើង, ា្ញនិងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកប្រើដើម្បីធានាថាអតិថិជនដែលប៉ិនប្រសប់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការឧបករណ៍នេះ។ បន្ទាប់ពីសញ្ញារបស់អតិថិជននិងបញ្ជាក់, បណ្តុះបណ្តាអាចត្រូវបានបញ្ចប់!
3. បន្ទាប់ពីការដំឡើងម៉ាស៊ីនថ្មីនិងបណ្តុះបណ្តាត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ការ 2-3 ថ្ងៃ, មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជននឹងមាសឡាស៊ែរហៅអតិថិជនត្រឡប់មកវិញ។ ត្រឡប់មកវិញការហៅនេះរួមបញ្ចូលទាំងទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមនេះ:
ក) ត្រូវបានដំឡើងឧបករណ៍និងទទួលការអនុញ្ញាតនៅនឹងកន្លែងហើយត្រូវបានអ្នកពេញចិត្តជាមួយឧបករណ៍នេះ?
ខ) មិនថាអតិថិជនបានស្ទាត់ជំនាញវិធីសាស្រ្តប្រតិបត្ដិការនិងថាតើវាអាចប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យនូវអ្វីដែលត្រូវការជំនួយ?
គ) តើអ្នកពេញចិត្តជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាការងារដែលវិស្វករបណ្តុះបណ្តាឬទេ?
ឃ) តើវិស្វករបន្ទាប់ពីការលក់ជូនដំណឹងអតិថិជនបន្ទាប់ពីការលក់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាបម្រើអតិថិជនហៅ 400-100-1069?
4. បើយោងតាមស្ថានភាពត្រឡប់មកវិញ, ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយ, មជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាអតិថិជននឹងជូនដំណឹងដល់វិស្វករឬការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករបច្ចេកទេសបំរើសេវាអតិថិជនក្នុងការទទួលយកវិធានការដើម្បីការតាំងចិត្ត។ ប្រសិនបើវានៅតែមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះយើងនឹងផ្តល់ជូននូវ«លិខិតទំនាក់ទំនងការងារ "មតិអ្នកប្រើទៅនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយដោះស្រាយ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់, មជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាអតិថិជននឹងត្រឡប់ទៅអតិថិជន។
5. នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជននិងជំរុញការកែលម្អជាបន្តនៃសេវាឡាស៊ែរមាស, អតិថិជនគ្នានឹងទទួលបានការហៅជាងបីដងគឺ:
ក) បីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាការដំឡើងម៉ាស៊ីនថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់!
ខ) បីខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាលការដំឡើងម៉ាស៊ីនថ្មី;
គ) ការស្នើរសុំរបស់អតិថិជនសម្រាប់ការជួសជុលឬសេវាការលក់បន្ទាប់ពី;
ឃ) ត្រឡប់ទៅជួបគំរូសម្រាប់ប្រភេទដូចគ្នានៃម៉ាស៊ីននិងស្វែងរកភាពប្រសើរឡើង!
6. ការហៅទូរស័ព្ទកណ្តាល 400-812-9977 សេវាកម្មមាសដោយមិនគិតថ្លៃសេវាឡាស៊ែរនឹងទទួលយកសំណួររបស់អតិថិជនពាក្យបណ្តឹងនិងតម្រូវការជួសជុលនិងសេវាបម្រើអតិថិជនកណ្តាលបន្ទាប់ពីការលក់បានបញ្ជូនក្រុមវិស្វករទៅលើការជួសជុលសម្រាប់តំបន់។ យើងសន្យាថាអតិថិជនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង 300 គីឡូម៉ែត្រពីមាសហាងលក់សេវាកម្មនេះឡាស៊ែរ, បន្ទាប់ពីការលក់សេវាវិស្វករនឹងមាននៅលើតំបន់បណ្ដាញនិងថែទាំក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងនៃការទទួលពាក្យបណ្តឹង; អតិថិជនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ 300 គីឡូម៉ែត្រពីសេវាបន្ទាប់ពីការលក់ម៉ាស៊ីនព្រី, បន្ទាប់ពីការលក់នឹងទទួលយកពាក្យបណ្តឹងក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងសេវានៅលើតំបន់បណ្តាញនិងការថែរក្សា; សម្រាប់អតិថិជនបរទេសយើងនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល 10 ម៉ោងធ្វើឱ្យសេវាជួសជុលក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង