Правно известување

Оваа веб-страница е во сопственост, управувана и одржувана од WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (Подружница: Vtop Fiber ласер) (аб. ГОЛДЕН ЛАСЕР (лаптоп лаптоп Vtop)). Од вас се бара да ги прочитате овие услови за употреба пред да ги користите. Може да сурфате само на оваа мрежа под услов да ги прифатите овие услови.

 

Употреба на веб-страница

Целокупната содржина на оваа веб-страница е само за лична намена, а не за комерцијална употреба. Секое авторско право и објавување од контакт треба да бидат почитувани од вас. Вие не смеете да ги уредувате, копирате и објавувате, да ги прикажувате овие содржини за комерцијални цели. Следниве однесувања треба да бидат забранети: ставање на оваа веб-содржина на други мрежи и медиумски платформи; неовластено користење за кршење на авторските права, логото и другите законски ограничувања. Подобро ќе ги прекинете сите активности ако не се согласувате со горенаведените правила.

 

Објавување информации

Оваа информација за веб-страницата постои со намера за специјална употреба и не е загарантирана со какви било форми. Не можеме да бидеме сигурни дека апсолутната точност и интегралноста на нејзината содржина е предмет на промена без најава. За да дознаете повеќе за воведувањето на нашите производи, софтвер и услуги, можете да контактирате со претставник или агент назначен од GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) на вашето локално место.

 

Поднесување информации

Секоја информација што ја испраќате или испраќате до нас преку оваа веб-страница не се смета за доверлива и нема ексклузивно право. Златен ласер (Vtop Fiber Laser) нема да има никаква обврска за овие информации. Ако однапред не се изјасни, ќе бидете стандардно да се согласите со следниве изјави: Златен ласер (Vtop Fiber Laser) и нејзиното овластено лице имаат право да ги користат информациите на клиентот, како што се податоци, слика, текст и глас со копирање и откривање, објавување и така натаму. Ние не сме одговорни за какво било навредливо, клевета или непристојно објавување направено на табли за пораки или други интерактивни одлики на страницата. Ние го задржуваме правото на сите времиња да откриеме какви било информации што сметаме дека се неопходни за да се задоволи кој било закон, регулатива или барање на владата, или да одбиеме да објавуваме или да отстрануваме какви било информации или материјали, во целост или делумно, дека во наше дискреционо право се несоодветно, непристојно или кршење на овие Услови за Користење.

 

Интерактивни информации

Shallе имаме право, но нема обврска, да ја следиме содржината на таблите за пораки или другите интерактивни карактеристики за да утврдиме усогласеност со овој договор и сите други правила за работа што ги воспоставуваме. Ние ќе имаме право според наша дискреција да уредуваме, одбиваме да објавуваме, или отстраниме материјал доставен до или објавен на таблите за пораки или други интерактивни одлики на страницата. И покрај ова право, корисникот останува само одговорен за содржината на нивните пораки.

 

Користење на софтвер

Од вас се бара да ги почитувате нашите договори кога преземате софтвер од оваа веб-страница. Вие не смеете да ги преземате пред да ги прифатите сите услови и услови.

 

Веб-страници на трет дел

Одредени делови на веб-страницата можат да обезбедат врски до страници на трети страни, каде може да можете да купувате преку Интернет многу различни видови на производи и услуги што ги обезбедуваат трети страни. Ние не сме одговорни за квалитетот, точноста, навременоста, доверливоста или кој било друг аспект на кој било производ или услуга понудена или обезбедена од трета страна. Сите ризици создадени со сурфање на трети страни треба да бидат на товар на самите себе.

 

Ограничување на одговорноста

Вие се согласувате дека ниту ние, ниту нашите филијали или давателите на веб-страници на трети страни не сме одговорни за каква било штета што сте претрпеле, и нема да барате никакви побарувања против нас или нив, кои произлегуваат од купувањето или користењето на какви било производи или услуги на нашата страница.

 

Меѓународни корисници

Нашата веб-страница е управувана од Одделот за промоција на производи на Златен ласер (Vtop Fiber Laser). Златниот ласер (Vtop Fiber Laser) не гарантира дека содржината на страницата се применува и на лица надвор од Кина. Вие не треба да ја користите страницата или датотеката за извоз со непочитување на законот за извоз на кина. Вие сте обврзани со вашиот локален закон кога сурфате на оваа страница. Овие услови се регулирани со кинески закони што ја регулираат надлежноста.

 

Престанок

Можеме, во секое време и без предупредување, да го прекинеме, откажуваме или да го прекинеме вашето право на користење на страницата. Во случај на суспендирање, откажување или прекинување, веќе не сте овластени да пристапите до делот на страницата. Во случај на какво било суспендирање, откажување или прекинување, ограничувањата што ви се наметнуваат во однос на преземениот материјал од страницата, и одрекувањето од одговорност и ограничувањата на обврските утврдени со овие Услови на услуга, ќе преживеат.

 

Заштитен знак

Златен ласер (Vtop Fiber Laser) е трговска марка на WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Имињата на производите на Златен ласер (Vtop Fiber Laser) исто така се сметаат за регистрирана трговска марка или трговска марка што не се користи. Имињата на производите и компаниите дадени на оваа страница припаѓаат на самите нив. Не ви е дозволено да ги користите овие имиња. Контроверзноста се случи за време на користењето на оваа страница ќе биде решена со преговори. Ако сè уште не може да се реши, истиот ќе биде доставен до Народниот суд на Вухан според законот на Народна Република Кина. Толкувањето на оваа објава и употребата на оваа веб-страница се припишуваат на WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.