-->

Njoftim Ligjor

Kjo faqe në internet është në pronësi, menaxhohet dhe mirëmbahet nga WUHAN GOLDEN LASER CO, LTD. (Ndërmarrja Filter: Vtop Fiber Laser) (abbr. LASER GOLDEN (Lazer Fiber Vtop)). Ju kërkohet të lexoni këto kushte përdorimi përpara se t'i përdorni. Ju mund të shfletoni vetëm në këtë faqe në kushtet e pranimit të këtyre kushteve.

 

Përdorimi i Uebit

E gjithë përmbajtja në këtë faqe në internet është thjesht për qëllime personale dhe jo për përdorim komercial. Anydo e drejta e autorit dhe njoftimi nga kontakti duhet të respektohet nga ju. Nuk ju lejohet të modifikoni, kopjoni dhe publikoni, shfaqni këto përmbajtje për qëllime tregtare. Sjelljet e mëposhtme duhet të ndalohen: vënia e kësaj përmbajtje në internet në rrjetet e tjera dhe platformat e mediave; përdorimi i paautorizuar për të shkelur të drejtat e autorit, logon dhe kufijtë e tjerë ligjorë. Do të përfundonit më mirë të gjitha veprimet nëse nuk pajtoheni me rregullat e mësipërme.

 

Publikimi i Informacionit

Ky informacion në uebfaqe ekziston me qëllimin e përdorimit të veçantë dhe nuk është i garantuar nga asnjë formë. Ne nuk mund të jemi të sigurt saktësi absolute dhe integralitetin e përmbajtjes së tij që është objekt ndryshimi pa paralajmërim. Për të ditur më shumë rreth prezantimit të produktit, programit dhe shërbimit tonë, mund të kontaktoni me përfaqësuesin ose agjentin e caktuar nga GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) në vendin tuaj lokal.

 

Dorëzimi i informacionit

Do informacion që ju na dërgoni ose dërgoni me email përmes kësaj faqe në internet nuk konsiderohet konfidenciale dhe nuk ka të drejtë ekskluzive. LASER GOLDEN (Laser Fiber Vtop) nuk do të ketë përgjegjësi për këtë informacion. Nëse pa deklarim paraprakisht, do të mos jeni dakord të pajtoheni me deklaratat e mëposhtme: LASER GOLDEN (Vtop Fiber Laser) dhe personi i saj i autorizuar kanë të drejtë të përdorin informacionin e klientit, siç janë të dhënat, imazhi, teksti dhe zëri duke kopjuar, dhe shpalosja, botimi etj. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë postim fyes, shpifës ose të turpshëm të bërë në tabelat e mesazheve ose Karakteristikat e tjera Interaktive të sitit. Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë që të zbulojmë çdo informacion që ne besojmë të domosdoshëm për të përmbushur çdo ligj, rregullore, ose kërkesë qeveritare, ose të refuzojmë të postojmë ose të heqim çdo informacion ose material, plotësisht ose pjesërisht, që në diskrecionin tonë janë vetëm të papërshtatshme, kundërshtuese ose në kundërshtim me këto Kushte të Shërbimit.

 

Informacion interaktiv

Ne do të kemi të drejtë, por asnjë detyrim, të monitorojmë përmbajtjen e bordeve të mesazheve ose karakteristika të tjera interaktive për të përcaktuar pajtueshmërinë me këtë marrëveshje dhe çdo rregullë tjetër të funksionimit që krijojmë. Ne do të kemi të drejtën në diskrecionin tonë të modifikojmë, refuzojmë të postojmë ose heqim çdo material të paraqitur ose postuar në bordet e mesazheve ose veçoritë e tjera interaktive të faqes. Pavarësisht kësaj të drejte, përdoruesi do të mbetet përgjegjës vetëm për përmbajtjen e mesazheve të tyre.

 

Përdorimi i softverit

Ju kërkohet të respektoni marrëveshjen tonë kur shkarkoni softuer nga kjo faqe interneti. Nuk ju lejohet t'i shkarkoni ato përpara se të pranoni të gjitha termat dhe kushtet.

 

Faqet e Pjesës së Tretë

Disa seksione të faqes mund të ofrojnë lidhje me faqet e palëve të treta, ku mund të jeni në gjendje të blini në internet shumë lloje të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve që ofrohen nga palët e treta. Ne nuk jemi përgjegjës për cilësinë, saktësinë, afatin e duhur, besueshmërinë ose ndonjë aspekt tjetër të ndonjë produkti ose shërbimi të ofruar ose ofruar nga një palë e tretë. Të gjitha rreziqet e krijuara nga shfletimi në faqet e palëve të treta duhet të përballohen nga vetja.

 

Kufizimi i përgjegjësisë

Ju pranoni që as ne, as bashkëpunëtorët tanë ose ofruesit e faqeve të palëve të treta nuk jemi përgjegjës për dëmet që ju pësojnë, dhe ju nuk do të kërkoni pretendime kundër nesh ose atyre, që vijnë nga blerja ose përdorimi juaj i ndonjë produkti ose shërbimi në faqen tonë.

 

Përdoruesit ndërkombëtarë

Uebfaqja jonë operohet nga Departamenti i Promovimit të Produkteve të Lazer GOLDEN (Lazer Fiber Vtop). LASER GOLDEN (Laser Fiber Vtop) nuk garanton që përmbajtja e faqes të aplikohet edhe për njerëzit jashtë Kinës. Ju nuk duhet të përdorni sitin ose skedarin e eksportit duke mos iu bindur Ligjit të Eksportit të Kinës. Ju jeni të detyruar nga ligji juaj lokal kur shfletoni këtë faqe. Këto kushte dhe rregulla rregullohen nga ligjet kineze që rregullojnë juridiksionin.

 

mbarim

Ne mund të, në çdo kohë dhe pa paralajmërim, të pezullojmë, anulojmë ose të përfundojmë të drejtën tuaj për të përdorur faqen. Në rast pezullimi, anulimi ose përfundimi, ju nuk jeni më i autorizuar të hyni në pjesën e faqes. Në rast të ndonjë pezullimi, anulimi ose përfundimi, kufizimet e vendosura për ju në lidhje me materialin e shkarkuar nga faqja, dhe mohimet dhe kufizimet e detyrimeve të përcaktuara në këto Kushte të Shërbimit, do të mbijetojnë.

 

shenjë dalluese

LASER GOLDEN (Laser Vtop Fiber) është marka tregtare e WUHAN GOLDEN LASER CO, LTD. Emrat e Produkteve të GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) konsiderohen gjithashtu si markë tregtare e regjistruar ose markë nën-përdoruese. Emrat e Produkteve dhe kompanive të përcaktuara në këtë sit i përkasin vetvetes. Nuk ju lejohet të përdorni këto emra. Kontradiktat u zhvilluan gjatë përdorimit të kësaj faqe do të zgjidhen me negociata. Nëse akoma nuk mund të zgjidhet, ajo do t'i paraqitet gjykatës Popullore të Wuhan sipas Ligjit të Republikës Popullore të Kinës. Interpretimi i këtij njoftimi dhe përdorimi i kësaj faqe në internet i atribuohet CO LASER WOHAN GOLDEN CO, LTD.