Nota prawna

Ta strona jest własnością WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (Jednostka zależna: Vtop Fiber Laser) (w skrócie GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser)). Przed skorzystaniem z nich musisz przeczytać niniejsze warunki użytkowania. Możesz surfować po tej sieci tylko pod warunkiem zaakceptowania tych warunków.

 

Wykorzystanie sieci

Cała zawartość tej witryny jest przeznaczona wyłącznie do celów osobistych, a nie do użytku komercyjnego. Wszelkie prawa autorskie i zawiadomienia od kontaktu powinny być przez Ciebie szanowane. Nie możesz edytować, kopiować i publikować, wyświetlać tych treści w celach komercyjnych. Należy zabronić następujących zachowań: umieszczanie tej treści internetowej na innych stronach internetowych i platformach medialnych; nieautoryzowane użycie w celu naruszenia praw autorskich, logo i innych ograniczeń prawnych. Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi zasadami, lepiej zakończ wszystkie działania.

 

Publikuj informacje

Ta informacja na stronie internetowej istnieje z zamiarem specjalnego wykorzystania i nie jest gwarantowana żadnymi formularzami. Nie możemy być pewni absolutnej dokładności i integralności treści, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby dowiedzieć się więcej o naszym produkcie, oprogramowaniu i wprowadzeniu do usług, możesz skontaktować się z przedstawicielem lub agentem wyznaczonym przez GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) w Twoim lokalnym miejscu.

 

Przekazywanie informacji

Wszelkie informacje, które przesyłasz lub wysyłasz do nas e-mailem za pośrednictwem tej witryny, nie są uważane za poufne i nie mają wyłącznych praw. GOLDEN LASER (Laser światłowodowy Vtop) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te informacje. Jeśli bez wcześniejszej deklaracji, nie zgodzisz się z następującymi oświadczeniami: GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) i upoważniona przez nią osoba mają prawo do wykorzystywania informacji klienta, takich jak dane, obraz, tekst i głos poprzez kopiowanie, oraz ujawnianie, publikowanie i tak dalej. Nie odpowiadamy za żadne obraźliwe, zniesławiające lub obsceniczne posty zamieszczane na forach dyskusyjnych lub innych interaktywnych funkcjach Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie wszelkich informacji, które uważamy za niezbędne do spełnienia jakiegokolwiek prawa, regulacji lub żądań rządowych, lub do odmowy opublikowania lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według naszego wyłącznego uznania są nieodpowiednie, budzące zastrzeżenia lub naruszające niniejsze Warunki świadczenia usług.

 

Informacje interaktywne

Mamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania zawartości forów dyskusyjnych lub innych funkcji interaktywnych w celu ustalenia zgodności z niniejszą umową i innymi ustalonymi przez nas zasadami działania. Będziemy mieć prawo, według naszego wyłącznego uznania, do edytowania, odmowy publikowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych lub opublikowanych na forach dyskusyjnych lub innych interaktywnych funkcjach witryny. Niezależnie od tego prawa, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości.

 

Użycie oprogramowania

Pobierając oprogramowanie z tej witryny, musisz przestrzegać naszej umowy. Nie możesz ich pobrać przed zaakceptowaniem wszystkich warunków.

 

Witryny stron trzecich

Niektóre sekcje Witryny mogą zawierać łącza do witryn osób trzecich, na których można kupować online wiele różnych rodzajów produktów i usług dostarczanych przez strony trzecie. Nie odpowiadamy za jakość, dokładność, terminowość, niezawodność ani za jakiekolwiek inne aspekty produktów lub usług oferowanych lub świadczonych przez osoby trzecie. Wszelkie ryzyko związane z przeglądaniem witryn osób trzecich należy ponosić samodzielnie.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że ani my, ani nasi partnerzy lub dostawcy stron trzecich nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Ciebie szkody i nie będziesz dochodzić żadnych roszczeń wobec nas lub nich, wynikających z zakupu lub korzystania z jakichkolwiek produktów lub usług w naszej witrynie.

 

Użytkownicy międzynarodowi

Nasza strona internetowa jest obsługiwana przez Dział Promocji Produktów GOLDEN LASER (Laser światłowodowy Vtop). ZŁOTY LASER (Laser światłowodowy Vtop) nie gwarantuje, że zawartość strony jest również przeznaczona dla osób spoza Chin. Nie należy korzystać z witryny ani eksportować plików, naruszając chińskie prawo eksportowe. Korzystając z tej witryny, obowiązuje Cię lokalne prawo. Niniejsze warunki podlegają chińskiemu prawu właściwemu dla jurysdykcji.

 

Zakończenie

Możemy w dowolnym momencie i bez powiadomienia zawiesić, anulować lub wypowiedzieć Twoje prawo do korzystania z witryny. W przypadku zawieszenia, anulowania lub wypowiedzenia, nie masz już uprawnień do dostępu do części Witryny. W przypadku jakiegokolwiek zawieszenia, anulowania lub wypowiedzenia, ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów pobranych z witryny oraz zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług będą obowiązywać.

 

Znak towarowy

GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) jest znakiem towarowym firmy WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Nazwy produktów GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) są również uważane za zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy nieużywany. Nazwy produktów i firm podane na tej stronie należą do nich samych. Nie możesz używać tych nazw. Kontrowersje, jakie miały miejsce podczas korzystania z tej strony, zostaną rozwiązane w drodze negocjacji. Jeśli nadal nie można go rozwiązać, zostanie przekazany do sądu ludowego w Wuhan zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Interpretacja tego ogłoszenia i korzystanie z tej witryny internetowej należy do firmy WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.