Thông báo pháp lý

Trang web này được sở hữu, quản lý và duy trì bởi WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (Công ty con: Vtop Fiber Laser) (abbr. GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser)). Bạn được yêu cầu đọc các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng. Bạn chỉ có thể lướt web này với điều kiện chấp nhận các điều khoản này.

 

Sử dụng web

Tất cả nội dung trong trang web này chỉ dành cho mục đích cá nhân không sử dụng cho mục đích thương mại. Mọi bản quyền và thông báo từ người liên hệ phải được bạn tôn trọng. Bạn không được phép chỉnh sửa, sao chép và xuất bản, hiển thị những nội dung này với mục đích thương mại. Các hành vi sau đây cần bị nghiêm cấm: đưa nội dung web này lên các web và nền tảng truyền thông khác; sử dụng trái phép để vi phạm bản quyền, logo và các giới hạn pháp lý khác. Tốt hơn bạn nên chấm dứt mọi hành động nếu bạn không đồng ý với các quy tắc trên.

 

Thông tin xuất bản

Thông tin trang web này tồn tại với mục đích sử dụng đặc biệt và không được đảm bảo bởi bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không thể chắc chắn về độ chính xác tuyệt đối và tính toàn vẹn của nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo. Để biết thêm về giới thiệu sản phẩm, phần mềm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với đại diện hoặc đại lý do GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) chỉ định tại địa phương của bạn.

 

Gửi thông tin

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi hoặc gửi email cho chúng tôi qua trang web này đều không được coi là bí mật và không có độc quyền. GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) sẽ không có nghĩa vụ đối với thông tin này. Nếu không khai báo trước, bạn sẽ được mặc định đồng ý với các tuyên bố sau: GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) và người được ủy quyền của cô ấy có quyền sử dụng thông tin của khách hàng, chẳng hạn như dữ liệu, hình ảnh, văn bản và giọng nói bằng cách sao chép, và tiết lộ, xuất bản và như vậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài đăng xúc phạm, phỉ báng hoặc tục tĩu nào được thực hiện trên bảng tin hoặc các Tính năng tương tác khác của Trang web. Chúng tôi luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của chúng tôi không phù hợp, bị phản đối hoặc vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

 

Thông tin tương tác

Chúng tôi sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát nội dung của bảng tin hoặc các tính năng tương tác khác để xác định việc tuân thủ thỏa thuận này và bất kỳ quy tắc hoạt động nào khác mà chúng tôi thiết lập. Chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, từ chối đăng, hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được gửi đến hoặc đăng trên bảng tin hoặc các tính năng tương tác khác của trang web. Bất chấp quyền này, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn của họ.

 

Sử dụng phần mềm

Bạn được yêu cầu tuân thủ thỏa thuận của chúng tôi khi bạn tải xuống phần mềm từ trang web này. Bạn không được phép tải xuống chúng trước khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện.

 

Trang web Phần thứ ba

Một số phần nhất định của Trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba, nơi bạn có thể mua trực tuyến nhiều loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, độ chính xác, kịp thời, độ tin cậy hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp hoặc cung cấp. Tất cả rủi ro do việc lướt các trang web của bên thứ ba tạo ra sẽ do bạn tự chịu.

 

Giới hạn trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng như các chi nhánh của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp trang web bên thứ ba không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn phải chịu và bạn sẽ không khẳng định bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi hoặc họ, phát sinh từ việc bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web của chúng tôi.

 

Người dùng quốc tế

Trang web của chúng tôi được vận hành bởi Phòng Quảng bá Sản phẩm của GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser). GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) không đảm bảo rằng nội dung của trang web cũng được áp dụng cho những người bên ngoài Trung Quốc. Bạn không nên sử dụng trang web hoặc tệp xuất khẩu bằng cách không tuân theo Luật Xuất khẩu của Chine. Bạn bị ràng buộc bởi luật pháp địa phương của bạn khi lướt trang web này. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp Trung Quốc về Quyền tài phán.

 

Chấm dứt

Chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, đình chỉ, hủy bỏ hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang web của bạn. Trong trường hợp tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập vào phần của Trang web. Trong trường hợp có bất kỳ việc tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt nào, các hạn chế áp dụng đối với bạn đối với tài liệu được tải xuống từ trang web cũng như các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong Điều khoản dịch vụ này, sẽ vẫn tồn tại.

 

Nhãn hiệu

GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) là thương hiệu của WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Tên sản phẩm của GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) cũng được coi là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu đang sử dụng. Tên Sản phẩm và công ty được đặt trong trang web này thuộc về chính họ. Bạn không được phép sử dụng những tên này. Tranh cãi xảy ra trong quá trình sử dụng trang web này sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Nếu vẫn không được giải quyết, nó sẽ được trình lên tòa án nhân dân Vũ Hán theo Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc giải thích thông báo này và việc sử dụng trang web này là do CÔNG TY TNHH WUHAN GOLDEN LASER.