Rättsligt meddelande

Denna webbplats ägs, förvaltas och underhålls av WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (Dotterbolag: Vtop Fiber Laser) (abbr. GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser)). Du måste läsa dessa användarvillkor innan du använder dem. Du kan bara surfa på denna webb under förutsättning att du accepterar dessa villkor.

 

Internetanvändning

Allt innehåll på denna webbplats är endast för personligt syfte inte för kommersiellt bruk. Upphovsrätt och meddelande från kontakten ska respekteras av dig. Du får inte redigera, kopiera och publicera, visa detta innehåll för kommersiellt syfte. Följande beteenden bör vara förbjudna: att sätta detta webbinnehåll till andra webb- och medieplattformar; obehörig användning för att kränka upphovsrätt, logotyp och andra lagliga gränser. Du skulle bättre avsluta alla åtgärder om du inte håller med ovanstående regler.

 

Information Publicera

Denna webbplatsinformation finns i avsikt att speciellt använda och garanteras inte av någon form. Vi kan inte vara säkra på absolut noggrannhet och integritet i dess innehåll som kan ändras utan föregående meddelande. Om du vill veta mer om vår produkt-, programvaru- och tjänstintroduktion kan du kontakta en representant eller agent som utsetts av GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) på din lokala plats.

 

Information Inlämning

All information du skickar eller mailar till oss via denna webbplats anses inte vara konfidentiell och har ingen exklusiv rätt. GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) bär inte någon skyldighet för denna information. Om du utan deklaration i förväg kommer du som standard att acceptera följande uttalanden: GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) och hennes auktoriserade person har rätt att använda kundens information, såsom data, bild, text och röst genom att kopiera, och avslöja, publicera och så vidare. Vi ansvarar inte för någon stötande, ärekränkande eller obscen uppläggning på anslagstavlor eller andra interaktiva funktioner på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut all information som vi anser nödvändig för att uppfylla alla lagar, förordningar eller statlig begäran, eller att vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, som enligt vårt eget gottfinnande är olämpligt, anstötligt eller i strid med dessa användarvillkor.

 

Interaktiv information

Vi ska ha rätt, men ingen skyldighet, att övervaka innehållet i anslagstavlor eller andra interaktiva funktioner för att fastställa överensstämmelse med detta avtal och andra driftsregler som vi fastställer. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, redigera, vägra att posta eller ta bort allt material som skickas till eller publiceras på anslagstavlor eller andra interaktiva funktioner på webbplatsen. Trots denna rätt ska användaren förbli ensam ansvarig för innehållet i sina meddelanden.

 

Användning av programvara

Du måste följa vårt avtal när du laddar ner programvara från den här webbplatsen. Du får inte ladda ner dem innan du accepterar alla villkor.

 

Tredje del webbplatser

Vissa avsnitt på webbplatsen kan tillhandahålla länkar till webbplatser från tredje part, där du kanske kan köpa online många olika typer av produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part. Vi ansvarar inte för kvaliteten, noggrannheten, aktualiteten, tillförlitligheten eller någon annan aspekt av någon produkt eller tjänst som erbjuds eller tillhandahålls av en tredje part. Alla risker som produceras genom att surfa på tredje parts webbplatser bör bäras av dig själv.

 

Ansvarsbegränsning

Du samtycker till att varken vi eller våra dotterbolag eller tredjepartsleverantörer ansvarar för eventuella skador som du ådrar dig, och att du inte kommer att hävda några krav mot oss eller dem, till följd av ditt köp eller användning av produkter eller tjänster på vår webbplats.

 

Internationella användare

Vår webbplats drivs av produktförsäljningsavdelningen för GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser). GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) garanterar inte att innehållet på webbplatsen också tillämpas på människor utanför Kina. Du bör inte använda webbplatsen eller exportera filen genom att inte följa Export Law of Chine. Du är bunden av din lokala lag när du surfar på denna webbplats. Dessa villkor regleras av kinesiska lagar som reglerar jurisdiktion.

 

Uppsägning

Vi kan när som helst och utan föregående meddelande avbryta, avbryta eller säga upp din rätt att använda webbplatsen. I händelse av avstängning, avbokning eller uppsägning har du inte längre behörighet att få tillgång till webbplatsens del. I händelse av avstängning, avbokning eller uppsägning, ska de begränsningar som åläggs dig med avseende på material som laddats ner från sajten och ansvarsfriskrivningar och begränsningar av skyldigheter som anges i dessa servicevillkor överleva.

 

Varumärke

GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) är varumärket till WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Produktnamn på GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) betraktas också som registrerat varumärke eller underanvändande varumärke. Namn på produkter och företag som anges på denna webbplats tillhör sig själva. Du får inte använda dessa namn. Kontroverser ägde rum under användning av denna webbplats kommer att lösas genom förhandlingar. Om det fortfarande inte kan lösas kommer det att läggas fram för folkdomstolen i Wuhan enligt Folkrepubliken Kinas lag. Tolkningen av detta tillkännagivande och användningen av denna webbplats tillskrivs WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.