Правна информация

Този уебсайт се притежава, управлява и поддържа от WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (Филиал: Vtop Fiber Laser) (съкратено ЗЛАТЕН ЛАЗЕР (Vtop Fiber Laser)). От вас се изисква да прочетете тези условия за ползване, преди да го използвате. Можете да сърфирате в тази мрежа само при условие, че приемате тези условия.

 

Употреба на уеб

Цялото съдържание в този уебсайт е само за лични цели, а не за търговска употреба. Всички авторски права и съобщение от контакта трябва да се спазват от вас. Нямате право да редактирате, копирате и публикувате, показвате това съдържание с търговска цел. Следното поведение трябва да бъде забранено: пускането на това уеб съдържание към други уеб сайтове и медийни платформи; неоторизирано използване за нарушаване на авторски права, лого и други законови ограничения. По-добре да прекратите всички действия, ако не сте съгласни с горните правила.

 

Информация публикуване

Информацията за този уебсайт съществува по намерение за специално използване и не е гарантирана от никакви форми. Не можем да бъдем сигурни в абсолютната точност и цялостност на съдържанието му, което подлежи на промяна без предупреждение. За да научите повече за въвеждането на нашите продукти, софтуер и услуги, можете да се свържете с представител или агент, определен от ЗЛАТНИЯ ЛАЗЕР (Vtop Fiber Laser) във вашето местно място.

 

Подаване на информация

Всяка информация, която ни изпращате или изпращате по имейл чрез този уебсайт, не се счита за поверителна и няма изключително право. ЗЛАТНИЯ ЛАЗЕР (Vtop Fiber Laser) няма да носи задължение по тази информация. Ако без предварително деклариране, ще бъдете по подразбиране да се съгласите със следните изявления: ЗЛАТЕН ЛАЗЕР (Vtop Fiber Laser) и нейното упълномощено лице имат право да се възползват от клиентска информация, като данни, изображение, текст и глас чрез копиране и разкриване, публикуване и т.н. Ние не носим отговорност за обидни, клеветнически или нецензурни публикации, направени на таблата за съобщения или други интерактивни функции на Сайта. Ние си запазваме правото по всяко време да разкриваме всяка информация, която смятаме за необходима, за да удовлетворим всеки закон, наредба или правителствено искане, или да откажем да публикуваме или премахнем всяка информация или материали, изцяло или отчасти, които по наша собствена преценка са неподходящо, несъмнено или в нарушение на настоящите Общи условия.

 

Интерактивна информация

Ние имаме право, но без задължение, да наблюдаваме съдържанието на таблата за съобщения или други интерактивни функции, за да определим спазването на това споразумение и всички други експлоатационни правила, които установим. Ние имаме право по собствено усмотрение да редактираме, отказваме да публикуваме или премахваме всякакви материали, изпратени или публикувани на таблата за съобщения или други интерактивни функции на сайта. Независимо от това право, потребителят остава единствено отговорен за съдържанието на своите съобщения.

 

Използване на софтуера

Вие трябва да спазвате нашето споразумение, когато изтегляте софтуер от този уебсайт. Нямате право да ги изтегляте, преди да приемете всички условия.

 

Сайтове от трета част

Някои секции от Сайта могат да предоставят връзки към сайтове на трети страни, където може да можете да закупите онлайн много различни видове продукти и услуги, които се предоставят от трети страни. Ние не носим отговорност за качеството, точността, навременността, надеждността или други аспекти на който и да е продукт или услуга, предлагани или предоставяни от трета страна. Всички рискове, произтичащи от сърфиране на сайтове на трети страни, трябва да поемете сами.

 

Ограничение на отговорността

Вие се съгласявате, че нито ние, нито нашите партньори или доставчици на сайтове на трети страни, не носим отговорност за нанесени от вас щети и няма да предявявате никакви искове срещу нас или тях, произтичащи от покупката или използването на каквито и да било продукти или услуги в нашия сайт.

 

Международни потребители

Нашият уебсайт се управлява от отдел за промоция на продукти на ЗЛАТЕН ЛАЗЕР (лазер Vtop Fiber Laser). ЗЛАТЕН ЛАЗЕР (Vtop Fiber Laser) не гарантира, че съдържанието на сайта се прилага и за хора извън Китай. Не трябва да използвате сайта или експортния файл, като не се подчинявате на закона за износа на Китай. Вие сте обвързани от местния закон, когато сърфирате в този сайт. Тези условия се уреждат от китайските закони, уреждащи юрисдикцията.

 

Прекратяване на договора

Ние можем по всяко време и без предупреждение да спрем, анулираме или прекратим правото ви да използвате сайта. В случай на спиране, анулиране или прекратяване, вече нямате право да получите достъп до частта от Сайта. В случай на спиране, анулиране или прекратяване, ограниченията, наложени на вас по отношение на материали, изтеглени от сайта, както и ограниченията и ограниченията на задълженията, посочени в настоящите Общи условия, ще оцелеят.

 

Търговска марка

GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) е търговската марка на WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Имената на продуктите на ЗЛАТЕН ЛАЗЕР (Vtop Fiber Laser) също се считат за регистрирана търговска марка или недостатъчно използвана търговска марка. Имената на продуктите и компаниите, посочени в този сайт, принадлежат на себе си. Не е позволено да използвате тези имена. Спорът, възникнал по време на използването на този сайт, ще бъде решен чрез договаряне. Ако все още не може да бъде решен, той ще бъде предаден на Народния съд на Ухан съгласно Закона на Китайската народна република. Тълкуването на това съобщение и използването на този уебсайт се приписват на WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.